Park Šemša

Park Šemša

V parku v Šemši môžete nájsť unikátny bývalý viadukt, ktorý kedysi premosťoval malebné údolie parku. Ihličnaté i listnaté stromy úctyhodných rozmerov či originálna drobná architektúra  sú neprehliadnuteľnou súčasťou tohto krásneho parku.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Košický
Obec:
Šemša
Adresa:
Park s kaštieľom Šemša sa nachádza v obci Šemša
Nadmorská výška:
297 m.n.m.
Zaujímavosti v okolí:
Obec je dobrým východiskom ku kaplnke sv.Anny nad Rudníkom, vodnej nádrži pod Bukovcom, do strediska Bankov a do športovo-rekreačného strediska Jahodná.
N 48.6792594
E 21.1127927
Bezbariérový prístup
Parkovisko

Z histórie

Kaštieľ, ktorý je dozaista najzaujímavejšou historicky chránenou pamiatkou obce Šemša, je úzko spätý s grófskym rodom Semseyovcov. Aj samotný názov rodu vychádza z niekdajšieho rodového prívlastku de Semsey, teda gróf zo Šemše. Historik Bello Polla uvádza, že od začiatku storočia až do roku 1848 časť dediny vlastnil tento grófsky rod. V kaštieli ako vo svojom rodovom sídle však žili oveľa dlhšie, až do čias druhej svetovej vojny. 

Jednoposchodový kaštieľ je postavený v barokovo-klasicistickom slohu a pochádza z polovice 18. storočia, kedy bol ešte postavený ako prízemná budova. Neskôr kaštieľ dostavali a klasicisticky upravili. Jeho pôdorys je obdĺžnikovitý s vystupujúcim rizalitom na priečelí smerom do záhrady. Okolie kaštieľa tvoril park anglického typu s arborétom s cudzokrajnými rastlinami. Ešte aj dnes tu možno obdivovať úžasné sekvoje. 

Grófska rodina Šemšej je spojená s osudmi kaštieľa a parku v Šemši. Jej členovia tu žili už od 13. storočia. Historik Bello Polla uvádza, že od začiatku 19. storočia až do roku 1848 tento grófsky rod vlastnil aj časť dediny . V kaštieli ako vo svojom rodovom sídle však žili oveľa dlhšie, až do čias druhej svetovej vojny. Posledný majiteľ kaštieľa v Šemši Ladislav Semsey zomrel v roku 1943. Dnes žije prevažná časť rodu v Argentíne

Opis parku

Časť parku, ktorá sa nachádza pri kaštieli je upravená v pravidelnom sloho a je rozdelená na niekoľko častí ozdobených kresbami zo strihaného krušpánu.  Táto pravidelná časť je od prírodno-krajinárskej časti parku oddelená oporným múrom, ktorý svojim členením pripomína opevnenie s baštami. Park klesá strmou lúkou ku korytu potoka, ktorý zásobuje vodou menší rybník. Zaujímavou stavbou v parku je viadukt, ktorý spájal dva protiľahlé svahy nad potokom. Dnes z neho zostali len narušené kamenné piliere. Veľmi originálne je riešené schodisko, ktoré spája časť pri kaštieli s lúkou. Krásu tomuto umeleckému dielu dodávajú aj tu sa nachádzajúce popínavé rastliny. V pravidelnej časti nájdeme aj štyri pravidelné bazéniky s fontánami a jeden kruhový s fontánou uprostred.

Kompozičné centrum prírodno-krajinárskej časti parku sa rozprestiera v údolí, kde sa pekne tvarované poliansky striedajú so skupinami stromov. Cestná sieť je dômyselne riešená a dokonale využíva členitosť terénu, vodný tok a rozmiestnenie rastlinstva. Od budovy kaštieľa vedie k viaduktu nad rybníkom a pokračuje na protiľahlý svah. Z viaduktu bol kedysi pekný pohľad na jazierko a na ostrov s drevenou besiedkou a pekným exemplárom ľaliovníka. Dnešná ohradená časť je menšia ako bol pôvodný park, ktorý prirodzene prechádzal do lesného susediaceho masívu, ktorý zvyšoval krajinársku hodnotu parku. Dnes je kaštieľ vo svojom komplexe “obohatený” aj o stavby moderného typu.

Dochovaná drobná architektúra v parku:

Piliere bývalého viaduktu

Štyri pravidelné bazéniky s fontánami

Kruhový bazénik s fontánou uprostred

Kamenný hrad

 

Čo v parku rastie a žije

V parku sú bohato zastúpené predovšetkým ihličnaté dreviny, ktoré vďaka dobrým poveternostným podmienkam dosahujú úctyhodné rozmery. Ale podobné rozmery majú solitérne rastúce listnaté dreviny ako sú napr. buky a platany. Z drevín rastúcich v parku sú veľmi cenné: sekvojovec, ľaliovník tulipánokvetý a gaštan jedlý.

Súčasné využitie

V súčasnosti je v kaštieli v Šemši umiestnený Domov sociálnych služieb LÚČ, pre ľudí s telesným aj mentálnym postihnutím, ktorý využívajú park aj na pracovnú terapiu. Park má aj svoju vlastnú záhradníčku, čo je na slovenské parky unikát.

Kontakt

+421 556815811

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre obce Šemša

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!