Priateľ parkov a záhrad

Ak Vám nie je ľahostajný osud historických parkov a záhrad Slovenska, môžete sa stať členom nášho občianskeho združenia National Trust o.z. (https://www.nt.sk/sk/chcem-sa-zapojit/31-clen-national-trustu-o-z ),

ktorý zastrešuje našu neformálnu pracovnú skupinu Priateľov parkov a záhrad.

 

Našim cieľom je:

-  podnecovať záujem o historické parky a záhrady, spoznávanie a skúmanie ich hodnôt pre spoločnosť

-   zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany hodnôt historických parkov a záhrad

- pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a popularizačných diel

-  viesť ľudí k rešpektovaniu, chápaniu prírody a nášho zeleného kultúrno-prírodného dedičstva

- združovanie ľudského potenciálu a finančných prostriedkov potrebných na obnovu a údržbu parkov a záhrad

 

Ak máte chuť pridať sa k nám, napíšte nám na adresu nt@nt.sk  S Vašim aktívnym zapojením a pomocou dokážeme viacej !