Užitočné linky

Pamiatkový úrad SR

http://www.pamiatky.sk/

Slovenská agentúra životného prostredia

https://www.sazp.sk/ 

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

https://www.szkt.sk/ 

ISA Slovensko

http://www.isa-arbor.sk/ 

Web umenia

https://www.webumenia.sk/clanok/vychadzka-za-stromami?fbclid=IwAR2EHNABRfR3tVPtpSQPR0BwtU8ywgn6OgNxRg95QT_uDCUibatyZn8EUDw