O nás

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a sprístupňovanie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Téme historických parkov a záhrad sa venujeme od roku 2006, kedy sme založili neformálnu pracovnú skupinu Priatelia historických parkov a záhrad. 

V roku 2019 sme začali s realizáciou  projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny pri NT n.o. Novovzniknuté Centrum záhradnej kultúry a krajiny pri NT n.o. sa plánuje venovať výskumu a vzdelávaniu v oblasti záhradnej kultúry a krajinnej tvorby, ako aj pomoci a práci s vlastníkmi a správcami historických parkov a záhrad na Slovensku.

Vo svojich aktivitách a projektoch sa usilujeme o nasledovné kroky:

-         sústrediť ľudský a odborný potenciál na zistenie reálneho stavu historických parkov a záhrad Slovenska (ďalej HPZ)

-         hľadať a navrhovať komplexné riešenia problémov HPZ

-         vytvorenie online databázy HPZ a subjektov, ktoré sa tejto problematike venujú z rôznych hľadísk

-         systematický monitoring HPZ a aktualizácia údajov

-         organizovanie medzinárodných a domácich odborných, ale i spoločenských programov a podujatí

-         vytváranie predpokladov na financovanie obnovy a údržby HPZ na Slovensku

 

A pretože zďaleka nestačí problém riešiť len na úrovni odborníkov, veľmi dôležité sú aj naše kroky smerom k verejnosti. 

V tejto oblasti je potrebné:

-         viesť celospoločenskú diskusiu o význame a hodnotách HPZ pre spoločnosť

-         pomáhať pri tvorbe vhodných spôsobov ich interpretácie a prezentácie

-         upozorňovať ľudí na existenciu významných a krásnych parkov v ich okolí, motivovať všetkých k ich poznávaniu a aktívnej ochrane

-         budovať povedomie u investorov, ktorí by mohli významne podporiť proces obnovy HPZ

-         poskytovať konzultácie a poradenstvo vlastníkom a správcom HPZ

 

Stránka www.naspark.sk je súčasťou nášho zámeru vybudovať dostupnú a kvalitnú databázu historických parkov a záhrad, ktorá bude prinášať zaujímavé a kvalitné informácie všetkým záujemcom o problematiku historických parkov a záhrad. Do databázy budeme postupne pridávať nové lokality a informácie. Náš projekt je čiastočne financovaný z prostriedkov MK SR ale do veľkej miery sa jedná o našu dobrovoľnícku aktivitu. Na jej podporu sme založili aj netradičnú predajnú galériu obrázkov slovenských parkov a záhrad, do ktorej zapájame profesionálnych i amatérskych umelcov. Kúpou obrázkov podporujete naše úsilie. Ďakujeme!

 

Kontakt:

Národný Trust n.o.

Hlboká cetsa 966/9

811 04 Bratislava-Staré mesto

IČO: 42 000 408

Riaditeľka: Mgr.Michaela Kubíková

č.t.: +421 097 296 724

www.nt.sk

kubikova@nt.sk