Park pri Smolenickom zámku

Park pri Smolenickom zámku

Park pri zámku v Smoleniciach je cennou a jedinou majstrovskou ukážkou úpravy a tvorby parkovej krajiny v typickom malokarpatskom prostredí. Je to jeden z mála parkov, ktorý nikdy nebol oplotený.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Trnavský
Obec:
Smolenice
Adresa:
Park pri Smolenickom zámku obklopuje Smolenický zámok, ktorý sa nachádza v obci Smolenice, na úpätí Malých Karpát, severozápadne od Trnavy
Nadmorská výška:
242 m.n.m.
Výmera:
46.5 ha
Zaujímavosti v okolí:
jaskyňa Driny, archeologická lokalita Molpír, Havrania skala, vrch Záruby
N 48.5135551
E 17.4326365
Informačné tabule
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

V rokoch 1414 až 1431 Smolenice podliehali Ctiborovi II, ktorý financoval stavbu neskorogotického strážneho hradu. Časť hradu bola postavená už počas vpádov husitov. Hrad patril kráľovi. V 16.storočí  sa zo strážneho hradu stalo sídlo malého hradného panstva, ku ktorému patrilo zopár okolitých obci. V tom období bol v rukách Országhovcov, koncom storočia ho vlastnili Erdȍdyovci z Galanty. Počas napoleonských vojen na začiatku 19.storočia zhorela hlavná budova hradu aj s vežou a hrad sa premenil na ruinu. V roku 1864 túto zrúcaninu kúpil Móric Pálffy, ktorý sa rozhodol na tomto mieste vybudovať nový moderný zámok ako rodinné sídlo Pálffyovcov. Aj keď v jednoduchej forme park  existoval už v 17. storočí, dokonalejšia úprava lesa na park úzko súvisí najmä so spomínanou kúpou hradu Pálffyovcami v roku 1864. Park vznikol okolo roku 1895 pre potreby odpočinku obyvateľov zámku, ale aj pre hry detí rodiny Pállfiovcov. Pri návrhu parku sa nechali záhradný architekti inšpirovať škótskymi a anglickými lesoparkami. Stavebné práce prebiehali až do roku 1914, ale po vypuknutí prvej svetovej vojny sa zastavili. Zámok zostal nedokončený a rozostavaný až do druhej svetovej vojny. Po roku 1945, keď sa majiteľom zámku po Pálffyovcoch stala Československá republika, ho dostavali a les v okolí parkovo upravili. Projekt výsadby parku však nikdy nebol vypracovaný a k pôvodným porastom sa dosádzali postupne rôzne exotické dreviny

Opis parku

Smolenický zámok s parkom sa nachádzajú na úpätí Malých Karpát na ich východnom svahu, severovýchodne od obce na malom návrší. Park má prírodno-krajinársku kompozíciu. Mohutné diaľkovépriehľady sú dokonalé. Dreviny v okoli zámku sú buď zoskupené do skupín alebo rastú ako solitéry.

 

V súčasnom parku sa  napriek kopcovitému terénu nachádza malý potôčik, ktorý napája umelé jazierko vybudované v roku 1906. Potok nemá trvalý prítok a závisí najmä od bohatosti prameňa a od zrážok. Uvedené jazierko je kompozičným centrom parku. Cestná sieť je pomerne hustá. Komunikácie sú neupravené, nepôsobia dojmom parkových prechádzkových cestičiek,mnohé z nich už zanikli.

Priamo cez park k zámku vás dovedie pohodlná asfaltová cesta. Hovorí sa, že bola vybudovaná za jednu noc kvôli návšteve vtedajšieho najmocnejšieho muža Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova. Pozĺž tejto hlavnej prístupovej ceste sa nachádza zvyšok starej lipovej aleje, ktorá sa postupne obnovuje.

Úprava vstupného nádvoria sa uskutočnila v roku 2004. Hornú terasu tvorí parter lemovaný a vyplnený ornamentálnou kresbou zo strihaného krušpánu vždyzeleného s centrálne umiestnenou novodobou fontánou. Záhony sú vyplnené výsadbou ruží. Parterový trávnik je udržiavaný

Čo v parku rastie a žije

V dôsledku dlhoročnej neúdržby a žiadnej podsadby je pôvodný sortiment okrasných drevín značne zredukovaný, zachovali sa iba najodolnejšie. Dnes v parku nájdeme tieto dreviny: jedľu srienistú, jedľu obrovskú, jedľu Nordmannovu či jedľu španielsku. Rastie tu tiež borievka čínska, smrek východný, smrek pichľavý či duglaska tisolistá. Okrem cenných exotických drevín sú v parku zastúpené naše domáce dreviny ako borovica čierna, borovica sosna, smrek obyčajný, tis obyčajný či lipy, brezy, duby a hraby.

Súčasné využitie

Zámok a jeho okolie slúži ako kongresové centrum Slovenskej akadémie vied. Anglický park je plný vzácnych drevín. V kombinácii s utešeným jazierkom vytvárajú ideálne miesto pre prechádzku, či piknik. Pre každého, kto miluje prírodu, sa stáva príjemným miestom na oddych, či už aktívnou alebo pasívnou formou. Stal sa vyhľadávanou lokalitou pre relax, šport, turistiku a cykloturistiku.

Kontakt

Kongresové centrum SAV t.č.: +421 (0) 33/ 5963 232

Naplánuj si cestu

autom trasa: Bratislava - Pezinok - Častá - Smolenice: vzdialenosť 50 km, cesta 1. triedy po diaľnici Bratislava - Trnava - odtiaľ po ceste 1. triedy Trnava - Trstín - Smolenice: vzdialenosť 75 km železničná doprava . trať Bratislava - Trnava - prestup na trať Trnava - Smolenice (6. zastávka Holíč nad Moravou) 22km, 20min (Železničná stanica je vzdialená od zámku cca 1hod. pešej chôdze

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite. Je voľne prístupný a ako jeden z mála zámockých parkov nebol nikdy oplotený

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!