Medická záhrada

Medická záhrada

Jedna z najkrajších ukážok záhrad z obdobia barokového klasicizmu napriek veľkým stratám z jej pôvodnej rozlohy stále poskytuje cenný priestor pre oddych od rušného mestského centra.

 

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Pravidelná úprava francúzskeho typu
Kraj:
Bratislavský
Obec:
Bratislava
Adresa:
Park sa nachádza v centre Bratislavy, je dostupný pešo, autom či MHD (zastávka Špitálska)
Nadmorská výška:
131 m.n.m.
Výmera:
42 ha
Zaujímavosti v okolí:
centrum hlavného mesta
N 48.1498677
E 17.1194496
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Toalety v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Prenájom priestorov v parku
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Na východnom predmestí Bratislavy si v časoch Márie Terézie postavili svoje letné paláce niektorí významní šľachtici, medzi nimi i gróf Ján Gobert z Aspremontu. Jeho letný palác sa nachádza na dnešnej Špitálskej ulici. Na tento účel tu roku 1769 kúpil polia a záhrady a roku 1770 tu postavil podľa plánov architekta J.J. Talhera rozsiahly jednoposchodový palác so stredným pavilónom a lomenými krídlami, ktorého ušľachtilé priečelie i úprava hlavných vnútorných priestorov patria k najlepším ukážkam tzv. barokového klasicizmus v Bratislave.

K palácu si dal gróf Ján Gobert v tomto období vybudovať aj rozsiahlu záhradu, ktorá je v súčasnosti známa pod menom Medická záhrada.  Záhradu s celým komplexom budov kúpil začiatkom 19. storočia gróf Esterházy. Počas jeho vlastníctva dosiahla záhrada vrchol svojho rozkvetu. Gróf Esterházy, ako milovník umenia, založil si vlastný orchester a pre vzácnych hostí usporadúval záhradné koncerty a zábavy. Podľa zachovaných dokladov viackrát tu koncertoval i slávny hudobný skladateľ Jozef Haydn.

V druhej polovici 19. storočia Esterházyovci predali záhradu rodine Jankovitsovej a v roku 1862 ju kúpil veľkoobchodník s ošípanými Karol Schiffbeck. Záhrada začala chátrať a nebol záujem o jej zveľadenie. Záhradu obkolesoval dobytčí trh, výstavba nových komunikácií a znehodnocovalo ju zaberanie parciel pre novostavby na východnej strane. Tak zanikala postupne krása tohto prírodného priestoru. Pred koncom storočia ju rodina Schiffbeckova darovala univerzite na účely lekárskej fakulty. Škola jej v tom období začala venovať väčšiu pozornosť a záhrada bola sprístupnená verejnosti, konali sa tu slávne študentské majálesy a v zadnej časti boli vybudované ihriská pre deti. Tie sa tu nachádzajú do dnešných dní.

Opis parku

Jadrom záhrady  bola vlastná francúzska pravidelná baroková záhrada, rozdelená v troch radoch na osem obdĺžnikov rôznej šírky tzv. parterov, na ktorých sa nachádzali záhony kvetov a iných rastlín. Z týchto 24 záhonov najprepychovejšie boli upravené prostredné. Zdobili ich plastiky a sochy situované tak, že v prvých dvoch obdĺžnikoch sa nachádzalo po šesť plastík, v posledných boli plastiky iba na čelnej strane. Bohužiaľ do dnešných dní sa žiadne z týchto plastík a sôch nezachovali.

Záhrada bola známa bohatstvom vzácnych druhov rastlín a kvetov. Strihané steny a živé ploty delili okrasné partie od ďalších časti. Kostru záhrady tvorili aleje pagaštanov.

Za grófa Esterházyho dosiahla záhrada vrchol svojho rozkvetu, dorástli pagaštanové aleje i ovocné stromy, ktoré sa v nej nachádzali. Neskôr boli pagaštanové aleje nahradené alejami lipovými, ktoré môžeme vidieť až do dnešných dní.

V 20. storočí sa Medická záhrada už dostala do úplného mestského centra. Návštevnosť a s tým aj opotrebovanie záhrady boli veľmi  vysoké.. Tieto okolnosti doviedli mesto k tomu, aby bola uskutočnená rekonštrukcia. Tá bola zahájená v roku 1985 na základe projektu spracovaného Ing. Alfonzom Tormom.

Z pôvodnej výzdoby francúzskej barokovej záhrady i z jej neskoršej anglickej úpravy sa nezachovali nijaké plastiky ani významnejšia záhradná architektúra. Napriek tomu tu i dnes môžeme vidieť niektoré umelecké diela ako napríklad fontánu Labute, ktorú navrhol akad. Soch. Pavol Mikšík, a ktorá tvorí centrálny priestor záhrady. Ďalej tu nájdeme pomník známeho slovenského spisovateľa Martina Kukučína či významného maďarského básnika Sándora Petöfyho.

 Dochovaná drobná architektúra v parku:

Labutia fontána 

Bronzová socha Martina Kukučína

Čo v parku rastie a žije

V záhrade nájdeme magnólie, pagaštan konský ako aj krásny exemplár buka červeného.

Súčasné využitie

Medická záhrada ožíva najmä v lete. Veľmi obľúbenou akciou je dobový piknik, ale aj rôzne cirkusové, kultúrne a hudobné vystúpenia.  Leto v Medickej je názov pravidelného každoročného programu, ktorý je určený nielen pre malých, ale aj pre dospelých. Hrajú sa tu napr. aj divadelné a bábkové predstavenia. Taktiež sa využíva aj na športové aktivity, napr. sa tu cvičí joga.

Kontakt

Mestský úrad Staré Mesto: +421(2)59246111

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Bratislavy, je dostupný pešo, autom či MHD (zastávka Špitálska)

Otváracie hodiny

apríl – september 7.00 – 21.00 hod

október -marec 10.00 – 18.00 hod

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!