Historický park Budimír (Zámocký park)

Historický park Budimír (Zámocký park)

Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park, ktorý vznikol koncom 18. storočia po rokokovo-klasicistickej úprave kaštieľa. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za hlavnou cestou nadväzovala na Parádnu cestu (Paradnu drahu) a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Košický
Obec:
Budimír
Adresa:
Nachádza sa priamo v obci Budimír.
Nadmorská výška:
219 m.n.m.
Výmera:
1.72 ha
Zaujímavosti v okolí:
Tufový kaňon v Slanských vrchoch, rozhľadňa Čerešenka, socha sv. Floriána
N 48.7956032
E 21.3067889
Informačné tabule
Náučný chodník
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom na vôdzke
Občerstvenie
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park (kerta), ktorý vznikol koncom 18. storočia po rokokovo-klasicistickej úprave kaštieľa. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za hlavnou cestou (furmancom) nadväzovala na „Paradnu drahu“ a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Jeho centrálnu časť tvorí plocha, pôvodne štorcového pôdorysu – Parádny dvor, ohraničená zástavbou historických budov. Odtiaľ vedie hlavná kompozičná os, na ktorej sa nachádza prístupová cesta ku kaštieľu. V minulosti to bola hlavná prístupová cesta pre kone a koče, ktoré sa otáčali na Parádnom dvore. Tento priestor bol kedysi uzavretý budovami, no dnes sa odtiaľ naskytujú zaujímavé výhľady na rímskokatolícky kostol a okolitú krajinu. Na južnom svahu nad potokom sa kedysi rozkladala ovocná záhrada s udržiavanou sústavou terás a chodníkov. Od južnej drevenej verandy kúrie viedol široký, drobným bielym štrkom vysypaný chodník k evanjelickému kostolu. Chodník kryli na oblúkoch prichytené popínavé ruže.

Opis parku

Centrum parku tvorí plocha, pôvodne štvorcového pôdorysu – "Paradni dvor", na ktorej sa nachádza súbor historických budov (kaštieľ, kúria, sýpka). Odtiaľ vedie prístupová cesta ku kaštieľu. Súčasťou parku bol aj ovocný sad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovali takmer žiadne pôvodné dreviny. Na okraji parku - pri ceste (Starej drahe) dali koncom 18. storočia členovia šľachtického rodu Ujházy postaviť rodinnú kaplnku s kryptou. V roku 2014 prešiel park rozsiahlou obnovou - boli vybudované chodníky, osadený nový mobiliár, odstránené náletové dreviny a vysadené nové. V roku 2017 bol zrekonštruovaný starší kaštieľ, v roku 2019 prebieha obnova strechy na panskej kúrii. 

Čo v parku rastie a žije

V parku rastie niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať, 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan západný (Platanus occidentalis). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). Blízko "Paradneho dvora" rastie pekná breza ovisnutá Youngova (Betula pendula cv. "Youngii"). V blízkosti starého evanjelického kostola rastie javor mliečny Schvedlerov (Acer platanoides cv. "Schvedleri"), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), ginko dvojlaločné, smrek biely (Picea glauca). Ďalej v parku rastú agát srstnatý (Robinia hispida), smrekovce (Larix decidua), brest väzový (Ulmus laevis), agát biely (Robinia hispida), pagaštan (Aesculus hippocastanum) a jaseň štíhly. Na južnom svahu pod kúriou vedľa potoka upúta pozornosť svojim zvláštnym tvarom stará tuja (Thuja accidentalis). V parku rastie aj niekoľko starých ovocných stromov ako sú slivka čerešňoplodá pravá, orech kráľovský a pri už dávno neexistujúcom včelíne viacero starých jabloní.

V parku je možné vidieť aj vevericu obyčajnú, bociana bieleho, ´ďateľa veľkého...

Súčasné využitie

Od roku 2018 obec Budimír zapája historický park do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad. V roku 2021 boli počas tohto podujatia v parku osadené popisné tabuľky k vybraným stromom – názov stromu (slovensky + latinsky), obrázky  listu, kvetu, plodu.  Zatiaľ bolo osadených 33 ks tabuliek.

V lete 2020 bola dokončená obnova amfiteátra v južnej časti parku.

V roku 2021 bol ľaliovník tulipánokvetý zaradený do medzinárodného projektu  „Múdre stromy - zachovanie a zvýšenie príťažlivosti starobylých stromov ako skrytých pokladov v historických záhradách smerujúcich k zelenej turistike.“ 

V roku 2022 bol park prihlásený do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

 

Budimírsky park má veľký význam nielen z pohľadu historického, ale aj z pohľadu ochrany prírody a krajiny. Historicky nadväzuje na okolitú voľnú krajinu. Je súčasťou územného systému ekologickej stability, tvorí migračný priestor pre živočíchy. Park predstavuje prirodzené stanovište pre množstvo druhov organizmov. V dutinách starých stromov sa často vyskytujú vzácne druhy hmyzu. Predstavuje zvlášť chránené územie začlenené do sústavy Natura 2000. Vyskytujú sa tu vzrastlé stromy, ktoré v minulosti tvorili základ pôvodnej kompozície parku. Tieto jedince by mohli byť v budúcnosti vyhlásené za chránené stromy, aby nedochádzalo k poškodeniu týchto drevín, ich blízkeho okolia. Aby sa zabezpečilo ich čo najdlhšie pretrvanie na danom stanovišti.

Obec Budimír má svojou strategickou polohou, historickými pamiatkami a prírodnými danosťami vhodné predpoklady na rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Obnova historického parku mala nielen pozitívny vplyv na životné prostredie, ale zlepšila aj kvalitu života obyvateľov obce, zvýšila estetickú hodnotu prostredia a zatraktívnila danú lokalitu, čím sa obec opäť o čosi viac zviditeľnila a zvýšila sa jej návštevnosť. Ochranou a vhodnou údržbou sadovníckych a architektonických prvkov sa zabezpečilo plnohodnotné pretrvanie historického parku v obci Budimír pre budúce generácie.

 

Kontakt

https://www.obecbudimir.eu/kontakty/

 kontakty na obecný úrad:

  • 055 - 6958 189
  • 055 - 6958 361

telefónne číslo na Obecné informačné centrum: 0904 219 386

Naplánuj si cestu

Najlepšie sa dá Budimíra dostať autom (po diaľnici D1 smer Košice), vlakom do Košíc alebo Kysaku a odtiaľ autobusom do obce Budimír.

Otváracie hodiny

Park je otvorený pre verejnosť nonstop.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!