Park Mošovce

Park Mošovce

Jedinečnosť  Kaštieľ a Mošovce netkvie len v jeho 300 ročnej histórii, ale jednoznačne ho dotvára aj krásny Anglický park o rozlohe 16,5 ha, patriaci medzi najväčšie parky na strednom Slovensku.

Hodnota parku je nadpriemerná, pretože tu rastie 55 druhov drevín, z toho 40 exotických.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Žilinský
Obec:
Mošovce
Adresa:
Nachádza sa v obci Mošovce , blízko Mošovského kaštieľa
Nadmorská výška:
495 m.n.m.
Výmera:
16.5 ha
Zaujímavosti v okolí:
V júni 2010 pribudol v obci nový náučný chodník tiahnuci sa dedinou smerom na kúpalisko, Báronov hrob, Rybníky ( farma Jack - kone), Čerňákovo, park a kaštieľ a celý okruh sa uzavrie na námesti pred obecným úradom . Východiskový bod pre výstup na Drienok /1273 m/, Ostrá /1247 m/ a Tlstá /1373 m/ v neďalekej Gaderskej a Blatnickej doline,
N 48.9099530
E 18.8888240
Informačné tabule
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety
Občerstvenie
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Jednou z najkrajších a najzaujímavejších pamiatok regióna Horný Turiec je kaštieľ s parkom v dedine Mošovce pri kúpeľnom meste Turčianske Teplice.

Starý kaštieľ, ktorý sa nachádzal v severnom rohu rozsiahleho mošovského námestia, bol asanovaný v roku 1952. Dosiaľ nie je známe kedy a za akých okolností vznikol a kto bol jeho staviteľom.  Je pravdepodobné, že bol veľmi starý, pretože, keď ho v roku 1760 zničil požiar, barón Jozef Révai ho nedal opraviť, ale rozhodol sa postaviť si nový kaštieľ. Predpokladá sa, že aj v okolí starého kaštieľa sa nachádzal park zo 17.storočia.

Kaštieľ je rokokovo-klasicistickou stavbou riešenou pomerne vo veľkolepom štýle.

Po druhej svetovej vojne boli majetky Révaiovcov na Slovensku skonfiškované. Po roku 1989 prebehlo viacero pokusov o reštitúciu majetkov, o niektorých musel rozhodovať Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Jeho výsledkom bola peňažná náhrada štátu pre manžela a deti netere Ladislava Révaya (ktorá v roku 1995 zomrela) vo výške 150 miliónov Sk (takmer 5 miliónov EUR).

Po roku 1945 slúžil kaštieľ na školské účely: Najprv tu bol Štátny detský domov pre vojnové siroty, v hospodárskej časti materská škola, neskôr osobitná škola internátna, po nej tu začalo fungovať Poľnohospodárske odborné učilište. V prvej polovici 90. rokov 20. storočia objekt kúpila od obce Slovenská filmová tvorba Bratislava. Naposledy sa tu nakrúcala sága o turčianskych zemanoch Alžbetin dvor.

Rod Révai

Rod Révaiovcov je známy od 13. storočia. Pochádza zo Sriemskej stolice. V roku 1556 a 1635 boli povýšení na barónov a 17. 6. 1723 na grófov. Erb pánov de Reva, ktorý môžeme vidieť na čelnej strane kaštieľa, tvorí zo zlatej koruny vyrastajúci vlk, ktorý drží pred sebou tri ruže. Mošovce sa do definitívneho vlastníctva Révaiovcov dostali v roku 1534, šesť rokov po tom, ako im ich daroval Ferdinand I. Habsburský. Posledným mošovským členom rodiny bol gróf František Révai. Potomkovia rodiny žijú dnes v Trnave, Bratislave, Žiline, rakúskom Grazi a v Maďarsku.

Opis parku

Mošovský park patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku, skupiny stromov sa tu  striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Tento prírodno-krajinársky park sa rozkladá na miernych úbočiach vyvýšeniny .  Súčasný park je riešený  v čistom slohu voľne krajinárskych, tzv. anglických úprav. V spodnej časti parku sa nachádza sústava jazierok, ktorá je napájaná pretekajúcim potôčikom Čierna voda, ktorý má nielen veľkú estetickú, ale aj ekologickú hodnotu. Potôčik tečie okolo romantického Ostrova lásky, ku ktorému sa viaže legenda, kde sa stretávala Mária Révayová, manželka starého grófa Františka Révaia  s Jánošíkom. Tento ostrovček je súčasťou systému rybníkov, ktoré dal gróf Révai vybudovať.

Súčasťou parku je aj klasicistický záhradný pavilón s kruhovým pôdorysom a pristavenými bočnými krídlami. Kruhový pavilón s veľkými polkruhovými oknami je krytý kupolovitou strechou. Postavený bol v roku 1800 ako skleník. Pôsobí pokojne, príjemne a dotvára celkový výzor parku. Donedávna sa využíval ako sklad náradia na údržbu parku, potom bol premenený na aquacentrum patriace hotelu. V súčasnosti je opäť nevyužívaný.

V roku 1913 bol pomerne blízko záhradného pavilónu postavený secesný skleník. Nachádzal sa naľavo od chodníka, ktorý slúži ako hlavný vchod do parku. Žiaľ, po tejto mladej stavbe už nezostalo ani stopy. Na stavbu skleníka použili kamenný materiál zo starého gotického kostola, ktorý bol asanovaný v roku 1912. Bola to malá stavba, sklenými plochami orientovaná na východ a západ. Približne v roku 1930 dali noví majitelia révaiovského panstva – Hubayovci – obnoviť predizbu tohto skleníka. Vonkajšie tri steny predizby boli z veľkej časti znova vymurované z okrasných uhlových kameňov starého kostola a veže. Takto využitý kamenný materiál z najstarších čias Mošoviec (zač. 14. storočia) bol zachovaný aj pre budúce generácie. Vchod do skleníka bol orientovaný na juh. Nad vchodom sa nachádzal výstižný latinský nápis: ANTUQUIOR ET TAMEN JUNIOR SUM QUAM VIDEOR. V preklade: SOM STARŠÍ A PREDSA MLADŠÍ AKO SA ZDÁM. Už po druhej svetovej vojne bol secesný skleník v kritickom stave. Vzácny kamenný materiál ľudia rozoberali a používali pri stavbách rodinných domov. V mošovskom parku ho už dnes nenájdeme. Bola to stavba nielen kuriózna, ale zároveň symbolizujúca posledný z ozajstných umeleckých slohov.

Ďalšou atraktivitou parku je bývalá neogotická kaplnka s mauzóleom, v ktorej interiéri dnes sídli Múzeum mošovských remesiel. V jeho expozícii sa nachádzajú nástroje používané pri výrobe známych mošovských výrobkov. Horná časť tejto neogotickej stavby plnila funkciu kaplnky, spodná krypty rodu Révai.  Fasáda je bohato členená neogotickými prvkami. Kaplnka sa nachádza na západnom výbežku anglického parku.

Dochovaná drobná architektúra v parku

Oranžéria - skleník

Kaplnka s mauzóleom

Rybník

Čo v parku rastie a žije

Mošovský park je typickým príkladom anglického parku, kde sa skupiny stromov striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Nerušene prechádza do okolitej prírody, pretože väčšinu parkových objektov tvoria domáce dreviny. Z listnáčov sú to najčastejšie javor, jaseň, buk, dub, hrab, lipa, agát, breza, z ihličnatých niekoľko druhov smrekov, borovica, jedľa či chránený tis obyčajný. Z cudzokrajných drevín ako raritu možno spomenúť ginko dvojlaločné (nachádza sa v blízkosti stajní) z východnej Ázie či gaštan jedlý ale nájdeme tu aj ľaliovník tulipánokvetý. Park svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku.

Súčasné využitie

Park, ktorý je momentálne vo vlastníctve obce sa využíva na krátkodobú rekreácia obyvateľov a návštevníkov obce a je voľne prístupný. Obec sa snaží o získanie finančných prostriedkov na jeho obnovu. Park zároveň slúžia aj pre potreby hotelového zariadanie, ktoré sa nachádza v kaštieli. Usporadúvajú sa tu svadby či rôzne iné podujatia. Rovnako park slúži pre vzdelávacie a rekreačné potreby najmä mladšej generácie. 

Kontakt

Obecný úrad Mošovce: +421 43 4944100, 0918529575

Naplánuj si cestu

Do mošovského parku sa dá dostať autom alebo autobusom z Martina.

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!