Hrádocké arborétum

Hrádocké arborétum

Hrádocké arborétum aj napriek  svojej malej výmere je najvyššie položeným arborétom v Strednej Európe (646 m.n.m) a zhromažďuje tretie najrozsiahlejšie dendrologické zbierky na SlovenskuV arboréte sa nachádzajú jedinečné taxóny z našej a svetovej dendroflóry, ktoré sú v Červených knihách viacerých štátov, a ktoré sú v rámci Európy na severnom okraji svojho prirodzeného areálu rozšírenia.

Druh:
arborétum/botanická záhrada
Forma ochrany:
Chránený areál
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Žilinský
Obec:
Liptovský Hrádok
Adresa:
Nachádza sa priamo v meste Liptovský Hrádok, vedľa polikliniky.
Nadmorská výška:
640 m.n.m.
Výmera:
7.03 ha
Zaujímavosti v okolí:
Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku, Skanzen v Pribyline
N 49.0412967
E 19.7249706
Informačné tabule
Náučný chodník
Bezbariérový prístup
Parkovisko v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Lesnícky botanický park bol založený v rokoch 1886-1888 ako súčasť  Horárskej školy pod vedením jej vtedajšieho riaditeľa Rudolfa Benköoho. Tento botanický park bol založený v prírodne –krajinárskom štýle. Mal rozlohu 27,17 ha. Menšie, rovnorodé a zmiešané porasty domácich drevín sa striedali s lúkami, ktoré boli doplnené sieťou chodníkov. 250ks drevín bolo dovezených na vozoch z botanickej záhrady v Banskej Štiavnici. Neskôr, začiatkom 20. Storočia bolo vybudované v parku jazierko, ktoré bolo napájané z rieky Belej a odtok vyúsťoval do Váhu. V blízkosti botanického parku bola zriadená aj lesná škôlka, v ktorej sa pestovali hospodárske aj okrasné dreviny. Vstup do arboréta bol povolený len na vstupenky  a o jeho ochranu sa starali študenti v pravidelných službách. Postupnou zástavbou v severnej časti mesta a zásahmi do koryta rieky Belej bol koncom 60-rokov 20.st. zrušený prítok do jazierka a toto časom vyschlo. Na vzrastajúci rekreačný tlak obyvateľov mesta sa vstup do arboréta stal voľným, čo má hlavne v poslednej dobe negatívny dopad na zbierkové fondy. V povojnovom období arborétum niekoľkokrát vystriedalo majiteľa, až sa nakoniec vrátilo pôvodnému vlastníkovi, ktorým je až dodnes Stredná odborná škola lesnícka J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Opis parku

Čo v parku rastie a žije

Hrádocké arborétum je rozdelené do 6 zón, ktoré sú zastúpené svojimi typickým druhmi :

  • Severná Amerika,
  • Euroázia,
  • Zbierky rododendronov,
  • Zbierky vždyzelených drevín,
  • Východná Ázia,
  • Vresoviská a alpínium,
  • Zbierky vŕb

V súčasnosti v arboréte môžeme nájsť  746 taxonov drevín. V arboréte sa nachádzajú jedinečné taxóny, ktoré sú v zoznamoch Červených kníh viacerých štátov. Z našich sú to: klokoč perovitý, mechúrnik stromovitý, jaseň mannový, mandľa nízka, chvojník dvojklasý, škumpa vlasatá, borievka netatová, zemolez alpínsky, vŕba dvojfarebná, jarabina sudetská.

Súčasné využitie

Správcom arboréta je v súčasnosti Stredná odborná škola lesnícka J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Arborétum v súčasnosti plní svoje pedagogické poslanie, kde si žiaci majú možnosť overiť získané vedomosti v praxi. Zároveň arborétum plní svoje poslanie aj ako prírodné múzeum so snahou zachrániť miznúce a vzácne dreviny. Avšak je v záujme zachovania drevín v arboréte dosiahnuť stav porovnateľný s inými arborétami na Slovensku (ako je napr. jeho otváranie iba počas návštevných hodín a jeho stráženie mimo otváracích hodín)  Je na jeho škodu, že ho obyvatelia považujú za mestský park, hoci Hrádocké arborétum je chránený areál v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny. V roku 2009 bol v parku zriadený náučný chodník a arborétum bolo zaradené medzi Významné lesnícke miesta Slovenska. Od r.2015 je Hrádocké arborétum členom Združenia botanických záhrada a arborét Slovenska

Kontakt

telefónne číslo:+421 44 5 222 147

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza priamo v Liptovskom Hrádku, neďaleko autobusovej a vlakovej stanice, ako aj výpadovky z diaľnice D1

Otváracie hodiny

Hrádocké arborétum je pre verejnosť otvorené denne v čase :

  • od 7:00 do 17:00 hod (cez zimnú sezónu: 1.11.-30.3.)
  • od 7:00 do 20:00 hod (cez letnú sezónu: 1.4.-31.10.)

Prechod cez hlavný chodník arboréta je možný v čase od 4:00 do 23:00 hod.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!