Francúzsky park pri kaštieli v Markušovciach

Francúzsky park pri kaštieli v Markušovciach

Francúzsky park vybudovaný na základoch renesančných terasovitých úprav okolo Mariássyovského kaštieľa je unikátnym a udržiavaným príkladom pravidelnej parkovej dispozície na Spiši. Rokokový letohrádok Dardanely -  pôvabná súčasť parku  rozhodne stojí za návštevu.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Pravidelná úprava francúzskeho typu
Kraj:
Košický
Obec:
Markušovce
Adresa:
Nachádza sa v obci Markušovce, neďaleko od Spišskej Novej Vsi.
Nadmorská výška:
435 m.n.m.
N 48.9154420
E 20.6240790
Informačné tabule
Brožúra, leták
Sprievodcovské služby
Zážitkové sprevádzanie alebo programy pre deti
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Park v Markušovciach patrí k jednému z najvýznamnejšiemu kaštieľov na Spiši, ktorý dal postaviť rod Mariássyovcov v roku 1643.  Datovanie založenia parku nie je známe,  no na základe dispozičnej schémy z roku 1780 je zrejmé, že neskorobarokový park nebol založený na zelenej lúke, ale vznikol prestavbou staršej záhrady ako súčasť výstavby letohrádku Dardanely, ktorý dal postaviť Wolfgang Farkaš Máriássy v poslednej tretine 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov. Prispela k tomu aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa však napokon neuskutočnila. v  V tom čase ho upravili podľa francúzskej módy.  Pôvodná záhrada bola zrejme upravená v duchu renesančných terasových záhrad s pravidelnou dispozíciou. Pôvodné terasové usporiadanie sa zachovalo a bolo začlenené aj do neskorobarokovej dispozície. Park bol rozdelený do troch terás, ktoré boli prepojené chodníkmi a lemované alejami. V 19. storočí parkový porast bol zahustený v duchu prírodno-krajinárskych princípov. Obnovy parku v duchu baroka boli uskutočnené v 50-tych rokoch a v rokoch 1981-1985.

 

Wolfgang Farkaš Mariássy

Keď dostala rodina Mariássyovcov nečakanú správu, že sa u nich zastaví na návštevu viedenský cisársky dvor na čele s Jozefom II., hlava rodiny Wolfgang Farkaš Mariássy dal postaviť na poslednej terase francúzskeho parku za kaštieľom letohrádok Dardanely. Cisársky dvor síce na návštevu Markušoviec napokon neprišiel, no Mariássyovci si dali na výstavbe letohrádku mimoriadne záležať. Nečudo, že Dardanely sú považované na Spiši za najkrajšiu rokokovú stavebnú pamiatku.

Ján Feik

Kamenársky majster Ján Feik vyhotovil na výzdobu terás sochy 8 ovidijských postáv v životnej veľkosti a 4 veľké okrasné vázy, z ktorých sú dnes už iba zvyšky.

Opis parku

     Park mal pôvodne dve časti – pravidelnú – francúzsku záhradu za kaštieľom a prírodno-krajinársku úpravu za riekou Hornád (dnes je táto časť od kaštieľa oddelená verejnou komunikáciou a nie je udržiavaná). Dnešný park má tvar obdĺžnika  so stúpajúcim terénom smerom na sever k letohrádku Dardanely. Odtiaľ terén zas klesá. V južnej časti parku  sa nachádza objekt pôvodného renesančného kaštieľa. Park je od okolia oddelený plotom a múrom. Za múrom bola kedysi aj zeleninová záhrada a ovocný sad. V západnej i vo východnej časti sa nachádzajú dvojpodlažné hospodárske budovy.  Plocha parku je rozdelená na 3 terasy, prepojené kamenným schodiskom. Medzi druhou a treťou terasou je menšia medziterasa s chodníkmi. Horná časť parku je upravovaná tvarovanými živými plotmi vo forme pravidelných kresieb zo strihaného krušpánu vždyzeleného či tisu obyčajného. Centrálne schodisko má dva nástupy a pod ním sa nachádza miestnosť s dverami, ktorá zrejme kedysi slúžila ako malá grotta. Najvyššie položená terasa je upravená parterovým spôsobom s väzbou na architektúru letohrádku. V strede parteru je kruhová plocha, na ktorej je umiestnená studňa.Zaujímavá je jej podzemná staršia časť, ktorej doba vzniku však zatiaľ nie je známa. Terasy boli kedysi vyzdobené ôsmymi ovídiovskými sochami v životnej veľkosti i štyrmi okrasnými vázami, z ktorých zostali už len zvyšky.

 

Sochy 8 ovidijských postáv v životnej veľkosti

 4 veľké okrasné vázy, z ktorých sú dnes už iba zvyšky

Dardanely – záhradný hudobný pavilón

Studňa

Čo v parku rastie a žije

Porastovú štruktúru niekdajšieho parku nepoznáme, okrem dodnes zachovaných niekoľkých starých exemplárov líp (Tilia platyphyllos) usporiadaných v radoch a kedysi tvoriacich aleje.  Parter lemuje viacradová aleja z buka lesného.  Dnes tu nájdeme aj strieborné smreky, borovicu sosnu a borovicu hodvábnu. Parterový dekor je z tvarovaných nízkych živých plotov z krušpánu vždyzeleného i tisa obyčajného.

Súčasné využitie

Letohrádok Dardanely je nielen miestom expozície , ale aj pracoviskom múzea, ktoré okrem iných činností poriada aj kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru.
Verejnosti sú známe predovšetkým koncerty vážnej hudby / klavírne , organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty/. Zvlášť obľúbenými sa stali tradičné Vianočné koncerty. V poslednom období sa zvýšil záujem aj o koncerty počas letných mesiacov.
Cieľom expozície je priblížiť vznik, vývoj a typové zastúpenie klávesových hudobných nástrojov, poukázať na zručnosť a tvorivosť majstrov s možnosťou interpretácie živej hudby s využitím exponátov.

Kontakt

+421 917 746 339

Naplánuj si cestu

Autobusom a vlakom zo Spišskej Novej Vsi (6 km).

Otváracie hodiny

Park je otvorený v rámci otváracích hodín múzea, ktoré sú prístupné na oficiálnej stránke múzea.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!