Park Fričovce

Park Fričovce

Očarujúcii prírodný parčík, ktorý prekvapí svojim unikátnym vodným systémom, množstvom exotických druhov stromov či láskyplnou starostlivosťou jeho súčasných majiteľov. Po príjemnej prechádzke v parku sa môžete občerstviť výbornou kávou, zákuskami či inými dobrotami v interiéri samotného kaštieľa.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Prešovský
Obec:
Fričovce
Adresa:
Nachádza sa na začiatku obce Fričovce (smerom od Prešova) a je súčasťou areálu kaštieľa.
Nadmorská výška:
452 m.n.m.
N 49.0168214
E 20.974034699999947
Informačné tabule
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety
Ihrisko a iné športoviská
Občerstvenie
Prenájom priestorov v parku
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Kaštieľ dal postaviť Valent Berthóty v rokoch 1623-1630. Jeho meno je vytesané na nadpraží okenného otvoru na poschodí severnej fasády. Staviteľom kaštiela bol Michal Sorger z Prešova a mimoriadne zaujímavé figurálne a rastlinné ornamentálne sgrafitá vytvoril Martin Waxmann. Nachádza sa tu 150 mytologických a historických postáv predstavujúcich antických bohov (Mars, Venuša), hrdinov (Aeneas, Brutus), panovníkov (Flavius, Titus, Trajanus), božské cnosti (Viera, Nádej, Láska), ale aj uhorských kráľov či iné osobnosti (kráľ Ladislav, Matej Huňady , sultán Amurat, Jan Žižka) atd. Postavy sú znázornené v dobových alebo symbolických odevoch. Finálne sgrafitá dopĺňajú rastlinné ornamenty štylizované z  ľalií, ruží, klinčekov, listov a hlavičiek puttov (anjelikov). V rokoch 2003 až 2007 boli zreštaurované Jaroslavom Rešovským. Na prednej fasáde kaštieľa vo Fričovciach sa zachoval sgrafitový erb Berthotyovcov – heraldický štít s orlicou a kráľovskou korunou v spodnej časti.

 

Za hlavného pokračovateľa fričovskej vetvy Ghillányovcov sa považuje Imrich Ghillányi, ktorý na svojich majetkoch uplatňoval najnovšie spôsoby hospodárenia, ako prvý v okolí vlastnil a používal auto. Barón Imrich Ghillányi bol v rokoch 1913-1917 poverený ministrom poľnohospodárstva v Uhorsku. Počas jeho pôsobenia vo Fričovciach dal postaviť parný liehovar a turbína v  malej vodnej elektrárni pre potreby kaštieľa a hospodárstva. Jeho syn, barón Alexander, ktorý ostal hospodáriť vo Fričovciach sa oženil s Angelou Pechovou. Manželstvo zostalo bezdetné.

Od roku 1998 sa majiteľom kaštieľa a záhrady stala rodina Tomková, ktorá zobudila túto pamiatku z takmer 40 ročného spánku.

 

V druhej polovici 19. storočia dal kaštieľ prestavať syn baróna Ghillányiho,  rodina tu žila až do roku 1945.

Súčasne s prestavbou kaštieľa dali Ghillányiovci na základoch staršej záhrady založiť prírodno-krajinársky park. Vstupná časť do areálu bola riešená ako kruhová plocha s komunikačným objazdom, v centre kruhovej plochy sa nachádzala studňa. Pôvodne bol park rozsiahlejším komplexom, ktorého stredom pretekal potok.


 

Opis parku

Park je zo západu a juhozápadu uzatvorený kamenným oporným múrom, ktorý ho oddeľuje od kostola a cintorína. Hlavnou kompozičnou osou parku je prírodný vodný tok a z neho napájaná vodná priekopa s dômysleným vodným systémom a náhonom pre malú vodnú elekráreň,ktorá tu bola postavená začitakom 20.storočia. Vodná línia rozdeľuje park na dve časti: v severnej a severovýchodnej časti prevláda prírodno-krajinársky štýl s jazierkom, rybníkmi a brehovými porastmi, v západnej a juhozápanej časti sú romanticky ladené porastové partie s trávnikovými plochami.

V parku sa kedysi nachádzal ovocný sad, zeleninárske, okrasné i oddychové plochy.

Čo v parku rastie a žije

Areál parku z južnej strany vymedzuje aleja z javora mliečneho a pagaštanu konského. Základnú kostru parku vo Fričovciach tvoria listnaté stromy vo veku sto až stodvastať rokov, a to hlavne lipa, pagaštan a javor. Tieto stromy sú doplnené hodnotnými dendrologickými zaujímavosťami, ako sú napr.: paorech jaseňolistý, lipa americká, previsnutá moruša biela, ľaliovník tulipánokvetý, previsnutý jaseň štíhly. Z ihličnatých druhov nájdeme v parku ginko dvojlaločné, smrek pichľavý, cypruštek Lawsonov či tuju obrovskú.

Súčasné využitie

Kaštieľ spolu s parkom je dnes v súkromných rukách a je prerobený na hotel. Park je voľne prístupný pre verejnosť a slúži na relaxáciu obyvateľov a návštevníkov obce. V parku je vybudované aj detské ihrisko s drevenými preliezkami.

Kontakt

Hotel a kaštieľ Fričovce: +421 51 791 10 67

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v areáli kaštieľa Fričovce.

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!