Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Popis

XII. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad (VOPZ) sa bude konať v dňoch 10.-11. októbra 2020. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy. Do VOPZ sa môžu zapojiť súkromné, verejné,historické, školské, cirkevné, komunitné parky,sady a záhrady. VOPZ organizuje nezisková organizácia Národný Trust n.o.. Témou ďalšieho ročníka bude "Odovzdávanie vedomostí".

Na podujatie je potrebné sa dopredu prihlásiť.

http://www.vopz.sk

Vstupné

O výbere vstupného na podujatie sa rozhoduje každý miestny organizátor podujatia samostatne.  Aktuálnu informáciu o vstupnom nájdete pri každej lokalite. Väčšinou sa však vstupné vyberá iba formou dobrovoľného príspevku. Za Vašu podporu Vám ďakujeme !

Kontakt

Michaela Kubíková

Galéria