Audiosprievodca - múdre stromy

Pozývame Vás do fascinujúce sveta starobylých stromov, rastúcich v jedinečných historických lokalitách na Slovensku a v Maďarsku. Prostredníctvom audiosprievodcu Múdre stromy máte možnosť nahliadnuť do života týchto velikánov a spoznať ich tajomstvá, múdrosť a posolstvá!

Vyberte si  Váš Múdry strom, stiahnite si do mobilu potrebnú aplikáciu, navštívte park či záhradu, v ktorej rastie a započúvajte sa do netradičných príbehov viažucich sa k tomuto stromu. Jednotlivé stromy sú v parkoch a záhradách označené tabuľkou s piktogramom, ktorý je potrebné načítať, aby  Vám aplikácia správne  fungovala.

 

 

Aplikáciu si môžete stiahnuť na tomto linku https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BlackoutProductions.MudreStromy

Pre správne fungovanie aplikácie musí Váš telefón podporovať rozhranie ARCore.

Zoznam podporovaných zariadení môžete nájsť tu:

https://developers.google.com/ar/devices


Návod na stiahnutie aplikácie nájdete  tu.

 

|Dub letný|Kocsányos tölgy|Quercus robur

Mohutný pozorovateľ|Hatalmas megfigyelő

Miesto|Kert
Park pri kaštieli Esterházyovcov Tomášikovo|Esterházy kastély parkja Tomášikovo
GPS
48.0865 17.6961
Vek|Életkor
viac ako 260 rokov|ttöbb mint 260 éve
Obvod kmeňa|Törzskörméret
830 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
25 m

|Sofora japonská|Japán pagodafa|Styphnolobium japonicum

Druhý dych|Második menet

Miesto|Kert
Park neogotického kaštieľa Galanta|A neogótikus kastély parkja Galanta
GPS
48.1927 17.7352
Vek|Életkor
100 rokov|100 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
390 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
12 m

|Sekvojovec mamutí|Óriás mamutfenyő|Sequiadendron giganteum

Ohňovzdorný gigant|Tűzálló gigász

Miesto|Kert
Park pri kaštieli Dolná Krupá SNM, Hudobného múzea|kastély parkja Dolná Krupá SNM, Zenei Múzeum
GPS
48.4809 17.5408
Vek|Életkor
158 rokov|158 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
560 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
56,5 m

|Ginko dvojlaločné|Páfrányfenyő|Ginkgo biloba

Jediný svojho druhu|Egyedülálló a maga nemében

Miesto|Kert
Park kaštieľa Esterházyovcov Želiezovce|Esterházy kastély parkja Želiezovce
GPS
48.045 18.6578
Vek|Életkor
200 rokov|200 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
210 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő

|Tis obyčajný (9 tisov)|Közönséges tiszafa (9 darabból álló fasor)|Taxus bacata

Smrť , regenerácia a večný život |Halál, megújulás és örök élet

Miesto|Kert
Prírodný park okolo kaštieľa v Betliari, SNM Múzeum Betliar|természeti parkja Betliar, SNM, Betliar Múzeum
GPS
48.7073 20.5098
Vek|Életkor
230-500 rokov|230-500 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
221, 220, 151, 168, 108, 139, 83, 116, 154 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
8, 7, 5, 8, 7, 7, 7, 8, 7 m

|Ginko dvojlaločné|Páfrányfenyő|Ginkgo biloba

Živá fosília v centre mesta|Élő kövület a városközpontban

Miesto|Kert
botanická záhrada Univerzity ELTE v Budapešti|ELTE Füvészkert Budapest
GPS
47.4838 19.0841
Vek|Életkor
200 rokov|200 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
340 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
21 m

|Sofora japonská|Japán pagodafa|Sophora japonica

Kvitnúci oblak|Virágzó felhő

Miesto|Kert
záhrada hradu Sárospatak|Sárospataki Várkert
GPS
48.3157 21.5678
Vek|Életkor
130 rokov|130 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
535 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
22 m

|Dub letný|Kocsányos tölgy|Quercus robur

Tichý svedok minulosti |A múlt hallgatag tanúja

Miesto|Kert
Tiszadob|Andrássy-kastély parkja Tiszadob
GPS
48.0177 21.1752
Vek|Életkor
170 rokov|170 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
630 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
31 m

|Borovica čierna|Pinus nigra|Pinus nigra

Boj o prežitie|Harc a túlélésért

Miesto|Kert
Esterházyho kaštieľ pri obci Réde|Esterházy kastély parkja Réde
GPS
47.4236 17.9212
Vek|Életkor
150 rokov|150 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
Priemer koruny|Lombkorona átmérő

|Sekvojovec mamutí|Óriás mamutfenyő|Sequiadendron giganteum

Kráľ stromov|A fák királya

Miesto|Kert
park Grasalkovičovho paláca v Gödöllő|Gödöllői Grassalkovich-kastély parkja
GPS
47.5942 19.3438
Vek|Életkor
140 rokov|140 év
Obvod kmeňa|Törzskörméret
476 cm
Priemer koruny|Lombkorona átmérő
17 m