Memorandum o podpore Hrádockého arboréta

[pridané: 29.04.2020]

Memorandum o spolupráci pri údržbe, prevádzkovaní a podpore objektu Hrádockého arboréta bolo podpísané priamo v priestoroch Hrádockého arboréta v Liptovskom Hrádku v stredu 29. apríla 2020. 

Za vlastníka arboréta, ktorým je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), memorandum podpísala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, za správcu, ktorým je Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku jej riaditeľ Viliam Prukner a za Mesto Liptovský Hrádok jeho primátor Branislav Tréger.Za vlastníka arboréta, ktorým je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), memorandum podpísala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, za správcu, ktorým je Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku jej riaditeľ Viliam Prukner a za Mesto Liptovský Hrádok jeho primátor Branislav Tréger.

Zmluvné strany zaväzuje k vzájomnej spolupráci za účelom pozdvihnutia úrovne a stavu arboréta, zachovania, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Podpísanie uvedeného dokumentu nás veľmi teší, keďže o zlepšenie stavu arboréta a prezentáciu jeho hodnôt sme sme sa usilovali už od roku 2008. V tomto roku sme začali spolupracovať s jeho vlastníkom a správcom na tvorbe tématického náučného chodníka Arborétum - zelené srdce Hrádku. Od roku 2016 arborétum pravidelne predstavujeme aj v rámci nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad www.vopz.sk. Sme radi, že pravidelná účasť Hrádockého arboréta v spomínanom podujatí je aj súčasťou uvedeného memoranda.

 

Viac o memorande nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.liptovskyhradok.sk/oznamy/podpisali-memorandum-o-podpore-hradockeho-arboreta.html?fbclid=IwAR3LwLo4UaZCZGJmehlmhssRMbe2vjMSVeGCzTDYO6-g-RQQ3244x7VSHEo