Online databáza historických parkov a záhrad

[pridané: 23.01.2019]

Národný Trust n.o. s podporou MK SR od roku 2017 buduje on-line databázu historických parkov a záhrad Slovenska.

Našim cieľom je vytvoriť obsahovo i technicky kvalitný interaktívny informačný zdroj slúžiaci pre potreby odbornej i laickej verejnosti majúcej záujem na zachovaní hodnôt historických parkov a záhrad Slovenska, ktoré stále patria k najohrozenejším kategóriám kultúrno-prírodného dedičstva našej krajiny.

Pokiaľ máte záujem na našej stránke prezentovať i Vašu lokalitu, napíšte nám na adresu kubikova@nt.sk