Archív:KA - Archív krajinnej architektúry na Slovensku

 
Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre sa ešte v roku 2019 zapojil do vtedy vznikajúcej európskej siete archívov krajinnej architektúry - NELA (European Network of Landscape Architecture Archives) a bude spolupracovať na medzinárodnom vedeckom projekte COST Action CA23128 ConnectLAA - Connecting Landscape Architecture Archives to enhance European landscape practice, research and education (2024-2028).
Vo vznikajúci archív zatiaľ obsahuje kolekciu reprodukcií diel českých záhradných architektov na území Slovenska z obdobia 20. až 40. rokov 20. storočia ( venovali ich krajinní architekti Eva Uherová a Ivan Uher) a postupne zbierajú historické projekty KA - prvé venovala prof. Ľubica Feriancová (z obdobia rokov 1988-2001). Ďalšie projekty plánujú aktívne vyhľadávať a archivovať a privítajú aj vašu pomoc, námety, venovania.
Dosiaľ sa ústav venoval výskumu histórie krajinnej architektúry v oblasti vzdelávania, výskumu a profesijnej praxe. Uvádzame niekoľko významných míľnikov:
- V minulom roku publikoval kapitolu v medzinárodnej knižnej publikácii "The Routledge Handbook of Landscape Architecture Education", kde autori z Nitry, Bratislavy, Lednice a Prahy spracovali prehľad vývoja vzdelávania KA v Československu, Slovensku a Česku: https://www.researchgate.net/.../365638937_Landscape...
- Zostavil komplexný prehľad študijných programov KA, ich vývoja a premien v Československu, Slovensku a Česku od začiatku 60. rokov po súčasnosť pre Slovenskú komoru architektov za účelom uznávania vzdelania pre autorizáciu KA v SKA.
- Začiatkom roka 2022 spustil iniciatívu OsKAr - Osobnosti krajinnej architektúry na Slovensku ako unikátnej série rozhovorov s osobnosťami krajinnej architektúry za účelom vytvárania a zachovania historickej pamäte profesie.