Hľadáme dobové fotografie našich parkov a záhrad

Aj keď väčšina historických parkov a záhrad na Slovensku sa zredukovalo len na akési zvyšky – ostrovy neudržiavanej zelene, v minulosti sa im venovalo omnoho viac pozornosti, podpory či obdivu.  Napriek tomu, že stav našich parkov a záhrad nie je ideálny, veríme, že stále sa dá obnoviť ich krása a potešenie, ktoré v minulosti prinášali našim predkom. Pri projektoch obnovy parkov a záhrad sú okrem iného veľmi dôležité historické a dobové fotografie, ktoré odborníkom pomáhajú navrátiť našim parkom a záhradám ich pôvodnú podobu. Okrem toho nám všetkým prinášajú potešenie z pohľadu do minulosti. Pokiaľ máte k dispozícii zaujímavé historické fotografie z ktoréhokoľvek historického parku či záhrady Slovenska a chcete sa s nimi podeliť prostredníctvom našej stránky aj s ostatnými, napíšte nám na adresu kubikova@nt.sk Ku všetkým fotografiám budeme uvádzať aj zdroj ich pôvodu.