"Múdre stromy"

Cieľom projektu Múdre stromy je konkrétnymi aktivitami podporiť historické a botanické záhrady a parky nachádzajúce sa v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne s víziou rozvoja udržateľného záhradného turizmu  “bez hraníc”.  

Projekt sa  prioritne zameriava na "múdre" starobylé/historické/senescentné stromy, ktoré rastú  v záhradách a parkoch desiatky ba až stovky rokov. Našim hlavným partnerom z Maďarska je Združenie arborét a botanických záhrad  Maďarska (HAABG).

K najzaujímavejším bodom projektu bude patriť ošetrenie vybraných stromov (na základe predchádzajúcich arboristických vyšetrení) ako aj vytvorenie dynamickej webovej stránky: www.wisetrees.eu. Pre návštevníkov parkov a záhrad bude isto zaujímavý aj audiosprievodca, ktorého si budete môcť stiahnuť z našej webovej stránke www.naspark.sk

    

Tento projekt sme realizujeme v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Maďarsko-Slovensko (SKHU /1902/4.1/110) a bol finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).