Publikácie

Informácie o jednotlivých parkoch a záhradách sme čerpali najmä z nasledujúcich publikácií a diel:

1. Gejza Steinhübel, Slovenské parky a záhrady, Vydavateľstvo Osveta, 1990

2. Ivan Tomaško, Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava 2004

3. Natália Režná a kolektív, Parky a záhrady, Kultúrne krásy Slovenska, Vydavateľstvo DAJAMA – zostavil Daniel Kolár – 1. Vydanie 2010

4. Tamara Reháčková, Historické záhrady a parky Bratislavy, Vydavateľstvo Trio Publishing, 2012

5. SNM - Múzeá v Martine