Naša ponuka

Národný Trust n.o. ponúka vlastníkom a správcom parkov a záhrad na Slovensku nasledovné služby a pomoc:

PREZENTÁCIA A INTERPRETÁCIA PARKOV A ZÁHRAD

- pomoc s prezentáciou lokalít počas medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Viac informácií o tejto ponuke nájdete na 

     http://www.vopz.sk/ 

- pomoc s prezentáciou podujatí vo Vašich parkoch a záhrad pomocou kalendára podujatí na našej webovej stránke http://www.naspark.sk/sk/kalendar-podujati ako aj na FCB stránke Centra záhradnej kultúry pri NT n.o. 

- kurzy interpertačného písania (letáky, náučné chodníky) s certifikovaných trénerom, ktoré realizujeme v spolupráci s medzinárodnou sieťou Interpret-Europe 

 

DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY A PODUJATIA (https://www.nt.sk/sk/chcem-sa-zapojit/53-firemne-dobrovolnictvo )

- pomoc pri hľadaní firemných a iných dobrovoľníkov pri údržbe Vašich lokalít 

- pomoc pri príprave a organizácia dobrovoľníckych brigád vo vybratých parkoch a záhradách

Služby autorizovaného krajinného architekta

Zároveň Vám  ponúkame aj nasledovné služby:

Pre viac informácií nám prosím napíšte na adresu nt@nt.sk alebo zavolajte na číslo 0907296724.  

Konkrétne podmienky spolupráce sú vždy vecou vzájomnej dohody a možností oboch strán!