Študenti z ESŠ v Liptovskom Mikuláši nám pomáhajú pri záchrane historických parkov a záhrad

Súčasťou Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši je aj Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského. Časťou vízie tejto školy je, aby jej bránu opúšťali  múdri, pracovití, zodpovední a šťastní mladí ľudia. 
A práve záujem o budovanie týchto vlastnosti preukazujú jej študenti už počas štúdia, keď sa podujali dobrovoľnícky pomáhať našej neziskovej organizácii Národný Trust n.o.  nielen pri prekladoch stránky www.naspark.sk, ale aj iných prekladoch. Za prvý polrok tohto školského roka je vidieť za nimi kus dobre odvedenej práce.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať študentom, ktorí sa podieľajú na prekladoch. Konkrétne: Anne Haladějovej, Adamovi Pavellovi, Filipovi Krajčímu, Lucii Patayovej, Karolovi Babicovi, Karolíne Kajzárovej, Viktórii Čiríkovej, Mariane Lisej, Martine Devečkovej, Kataríne Čupkovej, Denise Dzúrovej, Adele Kristíne Haluškovej a Natálii Fronkovej.  Za odbornú pomoc vyjadrujeme našu  vďaku pani profesorke Mgr. Mackovej a PaedDr. Močiliakovej, ktoré študentov vedú nielen po odbornej stránke, ako aj pani riaditeľke PaedDr. Chaloupkovej, ktorá podporuje túto dobrovoľnícku činnosť.

Veríme, že táto naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať!