Víkend otvorených parkov a záhrad

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

  

 

XVI. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad  sa uskutoční v dňoch 31.mája.- 2. júna 2024. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

Témou ďalšieho ročníka bude "Päť zmyslov v záhrade".  

Ak chcete, aby sa aj Vaša záhrada/ park stala súčasťou tohto podujatia neváhajte ju prihlásiť do 15.apríla 2024 prostredníctvom nasledujúceho formulára: https://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit