Víkend otvorených parkov a záhrad

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.


    

XV. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad  sa uskutoční v dńoch 2.-4. júna 2023. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

Témou ďalšieho ročníka budú "Melódie záhrad".