Spoznajte s nami jedinečnú Kochovu záhradu!

TERMÍN:  každú sobotu v septembri 2022

ZAČIATOK:14:00 hod. 15:00 hod. a 16:00 hod.

ZRAZ: Bratislava, Bartoňova ul./ Kochova záhrada - zelená vstupná brána

TRVANIE: 30 - 45 min.

Kochova záhrada je jedinečné miesto uprostred Bratislavy s veľkou historickou hodnotou. Na prehliadke spoznáte zaujímavý životný príbeh jej zakladateľa, prof. MUDr. Karola Kocha. Zároveň sa dozviete o vzniku, rozkvete a funkcii záhrady ako neoddeliteľnej súčasti priľahlého sanatória. Uvidíte, aké unikátne dreviny sú v Kochovej záhrade vysadené a dozviete sa, čím sú výnimočné. Spoznáte jej premyslené architektonické riešenie, prvky záhradnej architektúry a zažijete tajomnú atmosféru, ktorá v nej vládne.

SPRIEVODKYNE: Komentované prehliadky realizujú sprievodkyne Katarína Králiková Lucia Prazňáková

Kochova záhrada je od júla 2022 majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy. Pri jej obnove, údržbe a sprístupňovaní Hlavné mesto SR Bratislava spolupracuje aj s Národným Trustom n.o..

Otvorená je v pondelok až piatok od 14:00 hod. do 20:00 hod. a cez víkend od 11:00 do 20:00 hod. Vstup so psíkom nie je možný.

Kochova záhrada je Národná kultúrna pamiatka. Ďakujeme, že v nej dodržiavate predpísané a pri vstupe uvedené pokyny k jej ochrane.