Víkend otvorených parkov a záhrad

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

                 

XIV. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad  sa uskutoční v dńoch 3.-5. júna 2022. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

Témou ďalšieho ročníka bude "Parky a záhrady čelia zmenám klímy ".