Umelci v záhradách

Záhrady sú spoločným dielom umenia človeka a umenia prírody. Záhrady so všetkými svojimi náladami poskytujú oddávna nekonečný zdroj inšpirácií pre tvorcov umenia. Zároveň sú ideálnym miestom na prezentáciu umenia každej doby. V posledných rokoch sa však umenie zo záhrad nebadane vytráca.

Naša aktivita Umelci v záhradách vznikla práve z uvedených dôvodov. Jej cieľom je snaha o opätovné spojenie umenia so záhradami a parkami na Slovensku. Chceme inšpirovať a nabádať všetkých amatérskych i profesionálnych umelcov k umeleckej tvorbe týkajúcej sa práve lokalít nášho zeleného dedičstva. Parky a záhrady na Slovensku, napriek svojmu často nie najlepšiemu fyzickém stavu, stále ponúkajú ideálny priestor na organizovanie výtvarných plenérov, workshopov či rôznych ďalších umeleckých podujatí.

V spolupráci so Základnými umeleckými školami, amatérskymi a profesionálnymi umelcami podporujeme návrat umenia a umelcov do záhrad. Prostredníctvom našej webovej stránky ponúkame na predaj amatérske i profesionálne umelecké diela týkajúce sa témy parkov a záhrad. Za získané financie organizujeme ďalšie podujatia určené pre žiakov ZUŠ, amatérskych i profesionálnych umelcov.

Zakúpením niektorého z ponúkaných diel či dielok sa i Vy stávate súčasťou našej iniciatívy! Navyše časť financií z predaných diel je určená aj na fungovanie a ďalší rozvoj našej webovej stránky a úsilia o záchranu historických parkkov a záhrad na Slovensku. Ďakujeme !

 

Detský obrázok

Obrázok Lisztovej záhrady v Bratislave
10,00 €

Františkánska kláštorná záhrada

Obrázok Františkánskej kláštornej záhrady v Bratislave namaľovaný žiačkou ZUŠ v Liptovskom Hrádku - Han Le Thi, rok 2018
10,00 €

Letná čitáreň U červeného raka

Obrázok z Letnej čitárne U červeného raka. Obrázok namaľoval žiak ZUŠ v Liptovskom Hrádku - Andrej Fedurco
10,00 €

Pohľad z hradnej záhrady v Bratislave

Obrázok nakreslila žiačka ZUŠ z Liptovského Hrádku - Lenka, 2018
10,00 €

Lisztova záhrada v Bratislave

Obrázok nakreslila žiačka ZUŠ v Liptovskom Hrádku - Slávka Veselá, 2018
10,00 €

Pohľad na Michalskú vežu z Letnej čitárne U červeného raka

Obrázok nakreslila žiačka ZUŠ z Liptovského Hrádku - Rajnáková, 2018
10,00 €

Magnetka 1

Návrh vytvorený žiakmi ZUŠ
2,00 €

Magnetka 2

Návrh vytvorený žiakmi ZUŠ
2,00 €

Magnetka 3

Návrh vytvorený žiakmi ZUŠ
2,00 €

Magnetka 4

Návrh vytvorený žiakmi ZUŠ
2,00 €

Magnetka 5

Návrh vytvorený žiakmi ZUŠ
2,00 €

Park pri Smolenickom zámku

10,00 €

Medická záhrada 1

10,00 €

Záhrada Jasovského opátstva

10,00 €

Medická záhrada 2

10,00 €