Park Bijacovce

Park Bijacovce

Spolu s parkami v Spišskom Hrhove a Hodkovciach patrí historický park v Bijacovciach k najkrajším a najzachovalejším parkom na Spiši, ktoré spájal rod ich zakladateľov – rod Csákyovcov.  V minulosti boli tieto parky prepojené aj stromoradiami popri cestách, ktoré tieto tri sídla spájali.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Prešovský
Obec:
Bijacovce
Adresa:
Park je situovaný v juhozápadnej časti obce Bijacovce. a je súčasťou areálu kaštieľa.
Nadmorská výška:
513 m.n.m.
N 49.02119
E 20.792902000000026
Bezbariérový prístup
Parkovisko

Z histórie

Obec Bijacovce, v ktorej sa nachádza Csákyovský kaštieľ s parkom vznikla najneskôr koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1258, keď po tatárskom vpáde bola pridelená nemeckým osadníkom. Barokový kaštieľ pochádza z 18. storočia. Slúžil ako sídlo rodu Csákyovcov po vyhorení Spišského hradu v roku 1780. Rozmerný poschodový kaštieľ odzrkadľuje spôsob života na vidieckom panskom sídle. Budova je typickým neskorobarokovým, respektíve rokokovo-klasicistickým obytným objektom umiestnenom uprostred rovinatého parku. Areál kaštieľa pozostáva z parku, hospodárskeho dvora budovy, východnej a západnej brány, sýpky a fontány. Park v Bijacovciach bol vybudovaný krátko po výstavbe kaštieľa na konci 18. storočia. Ide o prírodno-krajinársky park na terasách z oboch strán kaštieľa.

Zakladateľ  kaštieľa Ján  Csáky , uhorský kancelár vo Viedni,  obkreslil záhradu okolo celej budovy vysokým širokým násypom. Jednotlivé svetové strany záhrady vysadil rôznymi druhmi stromov, na sever boli vysadené stromy ihličnaté, na západ listnaté, na juh bol park otvorený a vysadený nízkymi ozdobnými krami, smerom na východ boli rozličné ozdobné skupiny stromov. Oproti kamennej terase kaštieľa sa i dnes nachádza vodomet s kamenným bazénom. Pomedzi záhony kvetov viedli pohodlné chodníky s  lavičkami . Na južnej strane sa vynímal biely grécky pavilón. Tok vody obtekal park smerom na juh a poniže vtekal do jazierka. Na juhovýchodnom pobreží jazierka bol murovaný prístav s člnkom. Na severnej strane bol zriadený zverinec, kde sa pásavali srnky a iné krotké zvieratá

Opis parku

Bijacovský park predstavuje obdobie prechodu od pravidelných parkových úprav k prírodno-krajinárskym úpravám.  V parku sa kedysi nachádzala aj zaujímavá drobná architektúra, z ktorej ostalo len torzo. Nefunkčné je tiež pôvodné malé prírodné jazierko. Na terase pred záhradnou fasádou kaštieľa nájdeme krásnu fontánu, ktorá, aj napriek svojej nefunkčnosti  je stále prirodzenou dominantou tejto časti parku.

V areáli parku a kaštieľa sa nachádza  zverník Daniela škvrnitého, kde môžu návštevníci pozorovať niekoľko kusov tohto plachého párnokopytníka.

Čo v parku rastie a žije

Kostra porastov je tvorená z dubov, líp a javorov. Doplnkové výsadby sú z brestových, hrabových, javorových a zo smrekových skupín. Doplnené sú veľkým počtom druhov po jednom či dvoch exemplároch, medzi ktoré patria cyprušteky, jedle, borovice, liesky a duglaska tisolistá. Z druhovo a habituálne najcennejších drevín tu rastie sofora, ľaliovník, dub červený, previsnutá varieta jaseňa, farebná varieta javora horského, červenolistý kultivar liesky, červenolistá varieta buka a ďalšie

Súčasné využitie

V kaštieli dnes sídli Stredná odborná škola lesnícka a park slúži prevažne študentom. V čase využívania objektu lesníckym školstvom tu pribudlo veľké množstvo mladých výsadieb, ktoré druhovo poznačili porastovú štruktúru. Na jednej strane to malo za následok porušenie pôvodných kompozičných vzťahov, na druhej strane má teraz park zabezpečenú pravidelnú základnú údržbu. 

Kontakt

Stredná škola lesnícka Bijacovce: +421 534 182 041

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach

Otváracie hodiny

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!