Botanická záhrada UPJŠ Košiciach ( od 1.7. až do 15.9.2019 uzatvorená!)

Botanická záhrada UPJŠ Košiciach ( od 1.7. až do 15.9.2019 uzatvorená!)

UPOZORNENIE!  Botanická záhrada pri Univerzite P.J.Šafárika bude z dôvodu rekonštrukcie v termíne od 1.7. až do 15.9.2019 uzatvorená!

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach je prvý cumlíkový strom otvorený na Slovensku. Ak odúčate svoje dieťa od cumlíka a zdá sa Vám, že sa ho nechce vzdať, tak  ho skúste nahovoriť, aby ho prišlo vymeniť do botanickej záhrady za pekného plyšáka a cumlík zavesiť na náš cumlíkový strom. Pri každej návšteve záhrady potom môžete cumlík skontrolovať.

Druh:
arborétum/botanická záhrada
Forma ochrany:
Iné
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Košický
Obec:
Košice
Adresa:
Je situovaná v mestskej časti Košíc Dolný Bankov na lokalite Červený breh. Je jedným z pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Nadmorská výška:
218 – 370 m.n.m.
Výmera:
30 ha
N 48.7345483
E 21.2361222
Informačné tabule
Náučný chodník
Brožúra, leták
Sprievodcovské služby
Zážitkové sprevádzanie alebo programy pre deti
Parkovisko
Toalety
Ihrisko a iné športoviská
Občerstvenie
Prenájom priestorov v parku
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950 a bola situovaná na okraji mesta v priestore dolného Bankova na lokalite Červený breh. Pri zriadení sa rozkladala na 36 ha a mala 2400 m2 vykurovaných zasklených objektov.  Od svojho vzniku sa viackrát formovalo jej odborné zameranie, štruktúra, materiálne a technické zázemie. Od roku 1959 sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a v organizačnej štruktúre je vedeckým a pedagogickým univerzitným pracoviskom.

 

Opis parku

Čo v parku rastie a žije

V areáli BZ UPJŠ sú v teplých expozičných skleníkoch s rozlohou 3500 m2 expozície tropickej a subtropickej vegetácie, na ploche 4 ha je expozícia dekoratívnej flóry. Časť tejto expozície ( 2 ha ) tvorí Ekologická náučná plocha ( v súčasnosti pred dokončením výstavby ). Na ploche 4 árov je umiestnená genofondová zbierka autochtonných taxónov vyšších rastlín. Na ploche 24 ha sa rozprestiera lesná časť BZ UPJŠ, ktorá pozostavá z lesných celkov pôvodných fytocenóz nadväzujúcich na lesné spoločenstvá geomorfologických celkov Bankova a Čermeľského údolia ( východná časť Slovenského rudohoria

Súčasné využitie

BZ UPJŠ sústreďuje svoju činnosť v oblasti edukačnej, výskumnej a kultúrno – spoločenskej. V edukačnej činnosti vytvára podmienky pre laboratórne cvičenia, a na požiadanie zabezpečuje výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo vedných odboroch geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a terénne exkurzie. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov BZ UPJŠ robiť diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom voľného času sa aktívne podieľa na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiáda, Poznaj a chráň, Stredoškolská odborná činnosť.

Vedecký výskum BZ UPJŠ je zameraný na štúdium biológie ohrozených druhov vyšších rastlín východného Slovenska, synantropizáciu vegetácie, invázie rastlín, šľachtenie dekoratívnych kultivarov a patologických problémov drevín v zmenených podmienkach prostredia.

Aktivity v kultúrno – spoločenskej oblasti sú orientované na sprístupnenie zbierkového rastlinného fondu, predstavovanie biologickej rôznorodosti rastlinnej ríše, zvýšenie a upevňovanie environmentalného povedomia návštevníkov k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

 

Kontakt

t.č.: +421 55 234 1676 (sekretariát)

Naplánuj si cestu

Botanická záhrada sa nachádza v centre Košíc, najjednoduchšie sa do nej dá dostať električkou č.2 zo Staničného námestia, pokiaľ prídete vlakom alebo autobusom.

Otváracie hodiny

UPOZORNENIE! Botanická záhrada pri Univerzite P.J.Šafárika bude z dôvodu rekonštrukcie v termíne od 1.7. až do 15.9.2019 uzatvorená! skleníky: 09.00 - 15.00 hod. celoročne; vonkajší areál: 09.00 - 15.00 hod.(1. 10. - 30. 4.), 9.00 - 18.00 hod.(1. 5. - 30. 9.). Organizované skupiny:(minimálne 3 osoby):Cez pracovné dni, je nutné vopred nahlásiť na tel. č.: 055/234 1667. Individuálni návštevníci:Každodenne podľa aktuálnej prevádzky. Vstup bez sprievodcu. V pracovných dňoch môžu organizované skupiny využiť osobitne platenú sprievodcovskú službu. V opačnom prípade je vstup bez sprievodcu. Obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30 hod., (predaj vstupeniek na vrátnici)

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!