Chránený areál parku v Želiezovciach – park F.Schuberta

Chránený areál parku v Želiezovciach – park F.Schuberta

V Želiezovskom kaštieli v rokoch 1818 a 1824 pôsobil ako učiteľ hudby slávny rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert.  Želiezovský park bol tiež  jednou z inšpirácií  jeho hudobnej tvorby.

Podľa neho sú pomenované aj duby, ktoré dodnes môžeme nájsť v  blízkosti kaštieľa (tzv. Schubertove duby).

 

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Chránený areál
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Nitriansky
Obec:
Želiezovce
Adresa:
Nachádza sa v centre Želiezoviec.
Nadmorská výška:
137 m.n.m.
Výmera:
13 ha
N 48.0461593
E 18.6590623
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Kaštieľ Esterházyovcov  vybudovali v druhej polovici 80. rokov 18. storočia ako štvorkrídlovú budovu okolo vnútorného átria. Listina z roku 1789 uvádza, že ,,...sídelná budova je už z väčšej časti postavená. Patrí k nej aj plánovaná záhrada, zatiaľ ešte neohradená.“

 V roku 1812 sa spomína záhrada ohradená tyčkovým plotom, z väčšej časti vysadená malými stromčekmi, ďalej skleník, v ktorom sa pestovali rôzne kvety a dreviny a dva nové mosty. Podľa archívnych materiálov sa v roku 1839 spomína už anglický park, v ktorom tesársky majster Ignác Bölsinger zmluvne vyhotovil dva mosty z dubového dreva cez potok.  V roku 1963 kaštieľ s areálom vyhlásili za kultúrnu pamiatku. V južnej časti parku, na ktorú sa zákonná ochrana nevzťahovala, následne začali budovať nemocnicu a amfiteáter. Napriek vyhláseniu areálu za kultúrnu pamiatku v neskoršom období východnú časť parku rozparcelovali a vybudovali tam rodinné domy so záhradami (pri Schubertovej ulici). Podobne sa postupovalo pri hospodárskych budovách, ktoré zmizli zo zemského povrchu a nahradili ich rodinné domy.  Po druhej svetovej vojne prešiel objekt do vlastníctva mesta a slúžil okrem iného aj ako škôlka. Po nežnej revolúcii nebola budova využívaná. V súčasnosti sa hľadá nové uplatnenie kaštieľa. V roku 2009 sa tu plánovalo Dolnohronské múzeum.

 

Dôležité mená v histórii parku

 

Kaštieľ s parkom nechali postaviť v roku 1720 v barokovom slohu Esterháziovci. V rokoch 17941804 došlo k jeho klasicistickej prestavbe. Počas svojich návštev na pozvanie Jána Karola Esterházyho v rokoch 1818 a 1824 tu hľadal inšpiráciu rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert. V ďalších rokoch tu pobývali napr. Franz a Eduard Sacher (tvorcovia slávnych tort), biskup August Fischer Colbrie, Antal Kherndl, syn grófskeho správcu, či v roku 1905 arcivojvoda Jozef Ferdinand Habsburský. Posledná osoba, ktorá v kaštieli žila, bola do roku 1944 grófka Ernestína Coudenhove.

Rozina Esterházy

Rozina Esterházy, vdova po Jánovi Karolovi Esterházym, ktorý do Želiezoviec zavolal aj skladateľa Franza Schuberta. "Grófka, po tom, ako sa rozhodla vymeniť Viedeň za Želiezovce, pozvala sem v roku 1834 z hlavného mesta Rakúsko-Uhorska záhradníkov a odborníkov, ktorí tu vybudovali prekrásny anglický

Franc Schubert

Bol rakúsky hudobný skladateľ obdobia raného romantizmu. Jeho najväčší význam spočíva v piesňovej a komornej tvorbe. Mal mimoriadnu schopnosť vystihnúť lyrické a romantické nálady a veľký melodický talent; Franz Liszt o ňom hovoril ako o „najpoetickejšom zo všetkých hudobníkov“.

V roku 1818 ho angažoval gróf Johann Esterházy ako učiteľa hudby na svojom panstve. Tu sa zamiloval do svojej žiačky komtesy Caroliny, pravdepodobne rovnako beznádejne ako boli beznádejné aj jeho ostatné milostné túžby.

Opis parku

Želiezovský park bol založený ako prírodno-krajinársky park na mierne zvlnenom teréne so sklonom k potoku Vrbovec. Pôvodne rozsiahly park s rozlohou 13 hektárov sa dochoval do súčasnosti na ploche 7,20 hektárov.

Parku dominuje centrálna lúka pred južným priečelím kaštieľa, ktorou vedie hlavný priehľad na historické sídlo. Lúka sa v strede mierne zvažuje k potoku a opäť dvíha k obvodovej komunikácii, čo dodáva kompozícii hĺbku a dynamiku. Park je oplotený novodobým kovovým oplotením s múrikom s troma vstupnými bránkami. Cestnú sieť zrekonštruovali v 80. rokoch 20. storočia, pričom rešpektovali pôvodnú cestnú sieť dispozične i konštrukčným riešením. Malú záhradnú architektúru v parku predstavovali tri sochy a dve kamenné vázy, ktoré boli umiestnené v blízkosti kaštieľa. V súčasnosti sú zrekonštruované a uložené v depozitoch.

 

Dochovaná drobná architektúra v parku

Dnes v parku nájdeme pomník F. Schuberta. Pôvodnú bronzovú bustu zhotovil v roku 1967 sochár Tibor Bártfay. Súčasnú bustu zhotovil Peter Mészáros v roku 2000.

Čo v parku rastie a žije

Z pôvodného množstva druhov mnohé dreviny v parku dnes už nenájdeme. Z parku sa stratil napríklad ľaliovník , ktorý tu bol zastúpený šiestimi exemplármi. Značne prestarnuté a oslabené sú duby v blízkosti kaštieľa(tzv. Schubertove duby). V dobrom zdravotnom stave zostávajú platany a najväčšia zaujímavosť želiezovského parku – dva exempláre tisovca dvojradového, jeden z nich s obvodom kmeňa viac ako tri metre. Zo zaujímavých drevín sa v parku nachádza nahovetvec kanadský a mladý exemplár buka, ktorý má niektoré konáre červenolisté a niektoré zelené. Z botanického hľadiska ide o tzv. chiméru.

Súčasné využitie

V prostredí parku mesta Želiezovce sa nachádza špecializované zariadenie pre seniorov.

V parku sa každoročne koná celoštátny ľudovo-umelecký festival.

Pamätná izba Franza Schuberta v budove Sovieho zámočku, v ktorom v rokoch 1818 a 1824  počas letných mesiacov býval Franz Schubert, sa nachádza v klasicistickej stavbe pri mestskom parku. Expozícia pomocou dokumentov a dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.

Kontakt

Mestký úrad Želiezovce: t.č.:+421 36 771 11 22

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Želiezoviec, je dostupný pešo, autom či vlakom z Levíc alebo Štúrova

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!