Park Veľké Leváre

Park Veľké Leváre

 

Pozoruhodná trojosá kompozícia barokového parku, spolu so zachovanými alegorickými sochami či romantickými pavilónikmi sú schované za zamknutými bránami historického parku vo Veľkých Levároch. Jeho budúce využitie a záchrana isto trápia všetkých priaznivcov pamiatok a histórie na Slovensku.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Bratislavský
Obec:
Veľké Leváre
Adresa:
Nachádza sa pri kaštieli v obci Veľké Leváre
Nadmorská výška:
131 m.n.m.
Výmera:
14 ha
Zaujímavosti v okolí:
Habánske múzeum, Národná prírodná rezervácia Abrod
N 48.5007040
E 17.0054220
Informačné tabule
Náučný chodník
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom

Z histórie

Barokový kaštieľ na návrší nad potokom Rudava dali spolu s parkom v roku 1723 vybudovať Kolloničovci na starších gotických a renesančných základoch. Viedenský arcibiskup, kardinál Žigmund Kollonič  dal postaviť trojkrídlovú dvojpodlažnú budovu s cour d'honneur - čestným nádvorím. Na nádvorí je dodnes malá kruhová fontána s barokovou plastikou.

V druhej polovici 19. storočia prešiel kaštieľ s parkom do vlastníctva rodiny Wenckheimovcov. Gróf Štefan Wenckheim koncom 19. a začiatkom 19. storočia rozvinul na svojom veľkostatku živú hospodársku a podnikateľskú činnosť: pestovanie cukrovej repy, zemiakov, ovocinárstvo a záhradníctvo, chov dobytka a jazdeckých koní. Založil pílu, teheľňu a pálenicu. Mlyn pod kaštieľom zásoboval kaštieľ elektrickou energiou.

Roku 1931 gróf Anton Wenckheim odpredal kaštieľ i s parkom rehoľným sestrám – uršulínkam z Bratislavy, ktoré tu viedli hospodárstvo pre svoj materský dom v Bratislave. Roku 1941 kaštieľ s parkom odkúpilo Ministerstvo vnútra a odbor zdravotníctva tu zriadil psychiatrický liečebný ústav.  Počas druhej svetovej vojny bola v kaštieli zriadená poľná vojenská nemocnica nemeckej armády a po prechode frontu v roku 1947 lazaret sovietskej armády. Po skončení vojny sa do kaštieľa vrátil psychiatrický liečebný ústav, ktorý tu sídlil do roku 2005. V danom roku bol ústav  zrušený a odvtedy kašiteľ i s parkom chátrajú.

Opis parku

Kaštieľ stojí v ohradenom parku s rozlohou 14 hektárov. Architektonickým spojením rozsiahleho kaštieľa s radiálnou sieťou cestičiek a so zostupujúcimi terasami sa snažili projektanti záhrady vo Veľkých Levároch pripomenúť „lenôtrovský vzor“. Je tu schodište so stĺpikovým zábradlím a vázami. Pozoruhodný je geometrický pôdorys parku, v ktorom dominuje troj-osá kompozícia.

Pôvodný park v štýle francúzskeho baroka tu vybudovali zároveň s kaštieľom. Barokový park prechádza do anglického krajinárskeho parku, založeného v prvej polovici 19. storočia. Neskôr bol romanticky upravený. Vzadu ho doplnili romantickou vodnou plochou a vpredu umele rozšíreným potokom. Zdobia ho tiež romantické pavilóniky a alegorické sochy. V parku sa nachádza baroková kaplnka a mlyn z 18. storočia.

 

Dochovaná drobná architektúra v parku

Alegorické sochy

Čo v parku rastie a žije

V súčasnej dobe v parku rastú mohutné listnaté stromy, cudzokrajné ihličnany a kry vysadené ešte v predchádzajúcich storočiach. Za riečkou Rudavou nájdeme vo voľnej kompozícii statné jedince platanov či ľaliovník tulipánokvetý, vysadený spolu s inými druhmi v minulom storočí.

Súčasné využitie

V súčasnosti je kaštieľ opustený a rovnako ako park chátra.

Kontakt

034/7794317

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Veľkých Levár, je dostupný pešo, autom či vlakom (železničná trať: Bratislava – Kúty - Břeclav).

Otváracie hodiny

Prístupnosť parku

Ľutujeme tento park, žiaľ nie je prístupný pre verejnosť!