Mestský park Trebišov (Historický park Andrášyovcov)

Mestský park Trebišov (Historický park Andrášyovcov)

Najväčší a taxonomicky najbohatší park južného Zemplína prekvapí unikátnym neogotickým mauzóleom rodiny Andrassy či  zvyškami stredovekého hradu Parič

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Košický
Obec:
Trebišov
Adresa:
Nachádza sa v meste Trebišov za kaštieľom Andrášyovcov
Nadmorská výška:
109 m.n.m.
Výmera:
62 ha
N 48.6196830
E 21.7209890
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Historický park v Trebišove patrí medzi najrozsiahlejšie a najcennejšie parky v strednej Európe. Trebišovčania ho často nazývajú andrássyovský, ide totiž o bývalý grófsky park.  Prvé vegetačné úpravy na území dnešného parku sa môžu datovať už od 12. či 13. storočia. Prvé písomné správy o výsadbe a úpravách pochádzajú z konca 18. storočia a súvisia s dokončením stavby budovy kaštieľa Imrichom Csákym v roku 1786. Koncom 19. storočia bol tento park v talianskom štýle, s fontánami a so zimnou záhradou považovaný za najkrajší v celom Uhorsku a .dôstojne reprezentoval kultúru, bohatstvo a majetok majiteľov kaštieľa.

Gróf Július Andráši starší, celým menom Július Andráši zo Sâncrăieni a Krásnej Hôrky (8. marec 1823 Vlachovo, Uhorsko – † 18. február 1890 Volosko, Uhorsko, dnes Opatija v Chorvátsku)

Gróf Andrássy sa v druhej polovici 19. Storočia výrazne podieľal na rozvoji parku. Jeho pričinením sa park rozvíjal v anglickom štýle. Park bol udržiavaný, boli v ňom fontány, akvária či starostlivo strihané dreviny.

Bol to významný politik, štátnik a zemepán. Pochádzal z betliarskej vetvy Andrássiovcov. Jeho otec Karol Andrássy (1792 – 1845) sa zúčastnil potlačenia Východoslovenského roľníckeho povstania roku 1831, bol predsedom Spoločnosti pre reguláciu Tisy a spoluzakladateľom železiarní v Ózde. V roku 1839 a 1844 bol vyslancom na Uhorskom sneme. Matka Etela, rodená Szapáryová, ktorá je pochovaná v krypte trebišovského rímskokatolíckeho kostola patrila zdedeným pozemkovým vlastníctvom medzi najbohatšie ženy v Uhorsku.

Po štúdiách na Gymnáziu v Sátoraljaujhely a práva na Peštianskej univerzite bol gróf Július Andrássy riadiacim (1876) a neskôr (1888) čestným členom Uhorskej akadémie vied. V revolučnom roku 1848 bol zemplínskym županom, veliteľom národnej gardy a rok neskôr pobočníkom generála Gorgélyiho a vyslancom revolučnej vlády v Istanbule. Ako prívrženec Ľudovíta Kossutha v revolučných rokoch 1848 – 1849 bol nútený emigrovať. Žil hlavne v Paríži a Londýne. V roku 1851 ho odsúdili v neprítomnosti na trest smrti.

Do Uhorska sa vrátil po amnestii v roku 1858. Tam ho čakala skvelá kariéra. Stal sa poslancom (1861) a neskôr (1865) podpredsedom Uhorského snemu. S Františkom Deákom pripravil rakúsko – maďarské vyrovnanie (1867) a v rokoch 1867 – 1871 bol prvým ministerským predsedom Uhorska v dualistickej monarchii. Uskutočnil aj maďarsko – chorvátske vyrovnanie (1868) a v roku 1871 sa stal ministrom pri osobe panovníka. V rokoch 1871 – 1879 bol ministrom zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska. V zahraničnej politike sa orientoval na oslabenie pozície Ruska na slovanské národy v monarchii a na Balkáne. Presadzoval spojenectvo Rakúsko – Uhorska s cisárskym Nemeckom. Bol jedným z iniciátorov berlínskeho kongresu z roku 1878, ktorý po rusko – tureckej vojne prisúdil Rakúsko – Uhorsku Bosnu a Hercegovinu.

Gróf Július Andrássy mal dvoch synov, mladšieho Júliusa (1860 – 1929), staršieho Teodora (1857 – 1905) a dcéru Helenu (Ilonu). V roku 1879 rezignoval na funkciu ministra zahraničných vecí. Jeho prejavy vyšli posmrtne v maďarčine, angličtine, nemčine, francúzštine a taliančine. Bol mu udelený veľkokríž radu sv. Štefana a vyznamenanie Rytier zlatého rúna španielsky grant I. triedy.

 

Opis parku

Historický park v zmiešanom slohu sa rozprestiera v okolí rozľahlého súboru kašiteľa Andrássyovcov.

Od budovy kaštieľa, ako hlavného architektonického prvku parku smerovala kompozičná os z reprezentačného hlavného vstupu do budovy cez veľkolepé schodisko, francúzsku súmernú záhradu so sochami na náprotivný pahorok pri jazierku.

V parku sú na viacerých miestach zachované slohové znaky v zmiešanom slohu a veľké množstvo historických výsadieb.  

Za kaštieľom sa nachádza pravidelne upravená časť v tvare zníženého partera so strihaným a ornamentálne upraveným krušpánom. V strede partera sa nachádza fontána. Pravidelná aleja pagaštana konského spája pravidelnú časť parku s rozľahlou prírodno-krajinárskou úpravou, ktorá dnes patrí mestu ako mestský park. Prírodno-krajinárska časť parku je vhodne doplnená systémom vodných plôch. Originálne a pekné jazierko s ostrovom tvorí plochu so zrkadlením okolitých porastov. Zo zeminy vyťaženej pri výstavbe je na brehu jazierka sformovaný kopec, na ktorom bola vybudovaná rodinná hrobka – pseudogotické mauzóleum. Pôsobí ako dominanta pohľadov z chodníka od jazierka.

Dochovaná drobná architektúra v parku

V areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú aj ďalšie kultúrne pamiatky:  v strede historického parku rozprestiera sa nížinný vodný hrad Parič (Arx Paris, Castrum Paris), základy stredovekého kostola Sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie, gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky, pavlínsky kláštor, kaštieľ s hospodárskymi budovami, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie Immaculaty a archeologické lokality z praveku a stredoveku.

Medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove a stavby drobnej architektúry v historickom parku v Trebišove patrí Mauzóleum Grófa Júliusa Andrássyho. Bolo postavené v roku 1893 podľa projektu nemeckého architekta Arthura Meininga v neogotickom slohu. Sarkofág je dielom budapeštianského sochára Juraja Zalu z rokov 1893 – 1895. V mauzóleu je pochovaný od roku 1894 gróf Július Andrássy (zomrel 1890 a bol pochovaný v krypte rímskokatolíckeho kostola). Do sarkofágu boli umiestnené aj telesné pozostatky jeho manželky Kataríny, rodenej Kendeffyovej. Symboliku tohto rodinného zväzku vyjadrujú dve bronzové kartuše s erbami Grófa J. Andrássyho a K. Kendeffyovej, ktoré sú umiestnené nad sarkofágom. Vľavo od sarkofágu je voľne umiestnená cínová rakva ich syna Teodora Andrássyho (1857 – 1905). Samotný sarkofág pôsobí veľmi majestátne s plastikou vznášajúceho sa anjela, ktorý mohutnými peruťami symbolicky ochraňuje pokoj duše zosnulých.Pri sarkofágu žiali kľačiac na baldachýnovej poduške dcéra Helena (Ilona) manželka grófa Ľudovíta Batthyányiho

Súčasťou interiéru mauzólea bol aj obraz M. Munkácsyho Tri plačky pod krížom, ktorý bol odovzdaný Maďarskej národnej galérii v Budapešti. V interiéri hrobky má významné miesto aj hviezdicová klenba a neogotické okná s kovovými mrežami.

Pri pohľade na mauzóleum zvonka má dominantné miesto vstupný pieskovcový neogotický portál z masívnymi drevenými dverami s umeleckým kovaním. Objekt postavený z pieskovcových kvádrov pripomína kaplnku s množstvom fiál, ruží, krabov a postranných chrličov vody. Mauzóleum má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom. V priestore dnes už vyprázdnenej krypty, ktorá sa nachádza pod mauzóleom boli pochovaní ďalší členovia rodiny

Z drobnej zachovanej architektúry tu nájdeme aj: potôčiky, mostíky, jazierka a studničky. V druhej polovici 19. storočia bol park doplnený fontánami, akváriom a antickými sochami. Súčasťou parku je aj jazero, pôvodne vytvorené na člnkovanie.

Čo v parku rastie a žije

Park bol rozšírený z pôvodného lužného lesa výsadbou parkových drevín, najmä cudzokrajných.  Nachádza sa v ňom historická i náletová zeleň, ktorú tvoria ihličnaté, listnaté stromy, kroviny a rastliny.  Veľmi cenný je najmä tis obyčajný, rozšírené sú tuja východná, tuja západná, borovica čierna, borovica sosna, smrek obyčajný, smrek pichľavý a iné. Z listnatých stromov je najvýznamnejší platan javorolistý, pagaštan konsky, čremcha strapcovitá, jaseň štíhly, dub letný, dub zimný, buk lesný, hrab obyčajný, brest hrabolistý, lipa malolistá, jelša lepkavá, agát biely, rôzne druhy javorov, topoľov a iné.  V parku rastie napr. dub letný, jaseň štíhly, javor mliečny a pagaštan konský. K cennejším drevinám patrí sofora japonská, borievka čínska, či borievka virgínska. V poslednom čase je významným aj rozsiahly porast medvedieho cesnaku, ktorý je medzi domácimi veľmi obľúbený.

Parkové porasty aj vďaka údržbe ako mestskej zelene sú pomerne zdravé a esteticky pôsobiace.

Súčasné využitie

Park v súčasnosti vytvára hodnotné životné prostredie v strede mesta so vzácnym stromovým porastom.  Je určený predovšetkým na krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta Trebišov

Kontakt

Mestský úrad Trebišov: +421 915 840 269

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Trebišova, je dostupný pešo, autom

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!