Prihláste svoju záhradu či park do podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad !

[pridané: 22.01.2019]

 

Prihlasovanie na XI. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad je otvorené !

XI. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je netradičným spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad sa uskutoční v dňoch 1.-2.6.2019.

V  podujatí sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom, ekologickým prístupom, dendrologickými zbierkami či zaujímavými príbehmi.

Do podujatia sa môžu zapájať aj iné zaujímavé a významné plochy zelene – ovocné sady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta či botanické záhrady.

Podujatie je určené pre verejné i súkromné parky a záhrady.

Dôležitým kritériom je aktívna snaha vlastníka o obnovu, údržbu a prezentáciu hodnôt prihlásenej lokality.

Konkrétny režim sprístupnenia jednotlivých parkov a záhrad je vždy vecou dohody vlastníka (správcu) parku a záhrady s organizátorom podujatia. V prípade súkromných a osobitne chránených či inak vzácnych  záhrad je možné limitovať počet návštevníkov.

Viac informácií o podujatí a online prihlášku nájdete na stránke www.vopz.sk